25 Ocak 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27826

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                            24 Ocak 2011

    B.02.0.PPG.0.12-305-716

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Ocak 2011 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  24 Ocak 2011

        B.01.0.KKB.01-06-33-61

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24/1/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-716 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ocak 2011 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI