22 Ocak 2011 Tarihli ve 27823 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—  Diyanet İşleri Başkanlığında, Strateji Geliştirme Başkanlığı Görevini Yürütmek Üzere Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Necdet SUBAŞI'nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik

—  Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı ve Uzmanlık Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü Maddesine Göre Tespit Edilen İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/3)

—  Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:V, No:120)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri