19 Ocak 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27820

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

             Tarih         : 31/12/2010

             Karar No  : 2010/44

             Konu         : Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2013)

             Yüksek Planlama Kurulunca;

             Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 30/11/2010 tarih ve MY-71 sayılı yazısı ile Kurula intikal ettirilen Özürlüler İdaresi Başkanlığının 17/9/2010 tarih ve 1715 sayılı yazısı dikkate alınarak; Özürlüler İdaresi Başkanlığı koordinatörlüğünde sorumlu ve işbirliği yapılacak kurumların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan ekli “Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2013)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Kararın devamını görmek için tıklayınız.