13 Ocak 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27814 (Mkerrer)

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI

17 EKM 2010 GN VE 27732 SAYILI RESM GAZETEDE YAYIMLANAN

12 EKM 2010 GN VE 2010/966 SAYILI 2011 YILI PROGRAMININ

UYGULANMASI, KOORDNASYONU VE ZLENMESNE DAR

BAKANLAR KURULU KARARI EK

2011 Yl Yatrm Program, Dokuzuncu Kalknma Plannda, 2011-2013 Orta Vadeli Programnda ve 2011 Yl Programnda ngrlen hedefler dorultusunda hazrlanmtr.

2011 Yl Yatrm Programnda; Genel Bte Kapsamndaki Kamu dareleri, zel Bte Kapsamndaki Kamu dareleri, Dzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu pay yzde 50'nin zerindeki ktisadi Devlet Teekklleri ve Kamu ktisadi Kurulular ile bunlarn bal ortaklklar, zelletirme Kapsamna Alnan Kurulular, Sosyal Gvenlik Kurumlar, Dner Sermayeli Kurulular, ller Bankas, d proje kredisi kullanan Bykehir Belediyeleri ile dier belediyeler tarafndan gerekletirilecek yatrm projeleri sektrel bazda dzenlenmitir.

Yatrm projeleri; "etd proje ileri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmitir. Her proje iin; proje numaras, ad, yeri, karakteristii, balama ve biti tarihi, proje tutar, 2010 sonuna kadar tahmini harcama miktar ve 2011 yl denei ayr ayr gsterilmitir.

1999 yl iinde yaanan deprem felaketi neticesinde ortaya kan hasarlarn telafisine ynelik olarak programa alnan projeler, proje adnn sonuna Marmara Depremi ifadesine karlk gelmek zere "MD" ksaltmas eklenerek, dier doal afet projeleri ise "DA" ksaltmasyla gsterilmeye devam edilmitir. Ayrca, Gneydou Anadolu Projesi Ana Plan ve GAP Eylem Plan, Dou Anadolu Projesi Ana Plan, Dou Karadeniz Blgesel Gelime Plan, Yeilrmak Havzas Geliim Projesi ve Zonguldak, Bartn, Karabk Blgesel Gelime Raporlar kapsamndaki projeler ile Konya, Karaman, Aksaray ve Nide illerinde su kaynaklar ile arazi toplulatrma ve tarla ii gelitirme hizmetleri projeleri, proje adlarnn sonlarna srasyla "GAP", "DAP", "DOKAP", "YHGP", "ZBK" ve "KOP" ksaltmalar eklenerek gsterilmitir. Avrupa Birlii fonlarndan desteklenecek projelere "AB" ksaltmas eklenmi veya "AB Mktesebatna Uyum" projesi olduu belirtilmitir. Ayrca, e-Dnm Trkiye Projesi kapsamna giren yatrm projeleri "e-DTR", Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamna giren yatrm projeleri "BTS" ksaltmas ile gsterilmitir.

2011 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanunu Tasarsnn yasalamas srecinde Trkiye Byk Millet Meclisi (TBMM) tarafndan baz kurulularn yatrm deneklerinde deiiklikler yaplm, T-Cetveline muhtelif kaynaklardan karlanmak zere eitli tatlar ilave edilmitir. Yaplan bu deiiklikler, 2011 Yl Yatrm Program ile ilikilendirilmi olup, Yatrm Programnda yer alan projelerin parametreleri sz konusu deiiklikleri kapsamaktadr.

Kurulularn 2011 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununda yer alan sermaye transferi deneklerinden sadece kamu yatrm niteliini tayanlar kurulu ve sektr yatrm denei toplamna dahil edilerek, kamu yatrm niteliinde olmayp kamu sektr dna transfer niteliinde olan deneklerin bir ksm ise kurulu ve sektr yatrm toplamna dahil edilmeden 2011 Yl Yatrm Program ile ilikilendirilmitir. Genel ve zel Bte Kapsamndaki Kamu darelerinin yatrm deneklerine yatrmlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alm ve kamulatrma denekleri dahil deildir.

Dzenleyici ve Denetleyici Kurumlarn gayrimenkul alm ve kamulatrma denekleri hari olmak zere, yatrm nitelikli projelerine bilgi amacyla 2011 Yl Yatrm Programnda yer verilmitir.

6091 sayl 2011 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununda; Kylerin Altyapsnn Desteklenmesi Projesi (KYDES) kapsamnda kylerin altyap ihtiyalar iin il zel idareleri ve/veya kylere hizmet gtrme birliklerine kullandrlmak zere Maliye Bakanl btesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 550 Milyon TL denek tahsis edilmitir. Sz konusu denek Yatrm Program toplamlarna dahil olmayp, kullanm 2011 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununun 17 nci maddesi hkmleri erevesinde gerekletirilecektir. Bu denek ile ihtiya halinde yl iinde aktarlacak ilave denein il baznda dalm, kullandrlmas, izlenmesi ve denetimine ilikin esas ve usuller Yksek Planlama Kurulu tarafndan karara balanacaktr. Sz konusu deneklerde yl iinde ihtiya duyulacak revizyonlar, 2010/966 sayl 2011 Yl Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararndaki hkmlere tabi deildir.

6091 sayl 2011 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununda; Belediyelerin Altyapsnn Desteklenmesi Projesi (BELDES) kapsamnda belediyelerin ime suyu ve atksu projelerini gerekletirmek zere ller Bankas Genel Mdrlne tahakkuk ettirilmek zere Maliye Bakanl btesinin 12.01.31.00-06-1.0.9-1-07.1 tertibinde 400 milyon TL denek tahsis edilmitir. Sz konusu denek Yatrm Program toplamlarna dahil olmayp, kullanm 2011 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununun 17 nci maddesi hkmleri erevesinde gerekletirilecektir. BELDES Projesi iin tahsis edilen bu denein belediyeler baznda dalm, kullandrlmas, izlenmesi ve denetimine ilikin esas ve usller, Yksek Planlama Kurulu tarafndan karara balanacaktr.

2011 Yl Yatrm Programnda btn nakdi yatrm deerleri program yl fiyatlaryla (2011 yl fiyatlaryla) ve "Bin TL" baznda verilmitir. 2011 yl ortalama program kuru; 1 ABD Dolar = 1,5559 TL olarak dikkate alnmtr.

 

Programn eklerini grmek iin tklaynz