13 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27814

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)’tan:

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 22/1/2004 tarihli ve 25354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin eki Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri listesinin;

             a) Başkanlığa Bağlı Daire Başkanlıkları bölümüne, Özürlüler Uzman Yardımcısı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır,

“

Sivil Savunma Uzmanı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

Başkan

 

”

             b) Hukuk Müşavirliği bölümüne, 1. Hukuk Müşaviri satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır,

“

Hukuk Müşaviri

1. Hukuk Müşaviri

Başkan

 

”

             c) Diğer Daire Başkanlıkları bölümüne, Özürlüler Uzman Yardımcısı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır,

“

Sivil Savunma Uzmanı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

Başkan

Yardımcısı

Başkan

”

             eklenmiş ve listenin sonunda yer alan Savunma Uzmanlığı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.