13 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27814

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/15

             1 – Tokat İli Zile İlçesi Merkez Bucağı Bağlarpınarı Köyünün, aynı ilin Turhal İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

12/1/2011

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     Beşir ATALAY

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı