13 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27814

ATAMA KARARLARI

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2011/16

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Başmüfettişliklerine, aynı yer Müfettişleri Harun TUNCER, Yüksel YILMAZ, Mehmet Emin BAYSA, Engin KÜCET ve Ahmet BIÇAKÇI’nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/18

             1 – Gümrük Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük Başmüfettişliklerine Gümrük Müfettişleri Ali ORTAPOLAT, Murat PALAOĞLU, Hakan ATAY, Halil İbrahim BOZKUŞ, Hüseyin Sadi ÇETİNTAŞ, Mustafa ÖZER, Rüfet DAĞ, Selim Baki BARITCI, Veli EKİZ, Nevzat BOZKURT, Sami CEYHAN, Ayhan TURNA, Esat Burak ERÇETİN, Mesut POLAT ve Filiz ŞAHİNER’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/19

             1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Yaşar YİĞİT’in atanması 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/2

             1 – Bu kararnamede isimleri yazılı üç Hâkim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             M. Vecdi GÖNÜL

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

             J.Gn.K.lığı J.Gn.K.lığı Adl. Müşv.liği Mevzuat Ş.(Ş.Md.) ANKARA, Hak.Alb., Erhan EROĞLU, ANKARA ÇANKAYA, 1988-Lv.1, 30/8/2009, As.Yrg.Bşk.As.Yrg.Bsav.Bsav. BaşYrd.BaşYrd.(Bsav.BaşYrd.) ANKARA

             J.Gn.K.lığı J.Gn.K.lığı As.Mah.(As.Hak.) ANKARA, Hak.Yb., Hakan KANDEMİR, ANKARA BALA, 1991-Mu.9, 30/8/2009, J.Gn.K.lığı J.Gn.K.lığı Adl.Müşv.liği Mevzuat Ş. (Ş.Md.) Vek. ANKARA

             4’üncü Kor.Kor.K.lığı K.Kh.(Dis.Sb.) ANKARA, Hak.Bnb., Erdoğan AKDUMAN, NİĞDE ALTUNHİSAR, 1994-J.Lv.1, 30/8/2008, J.Gn.K.lığı J.Gn.K.lığı As.Mah.(As.Hak.) ANKARA

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/3

             1 – Bu kararda kimlikleri yazılı bir askerî hâkimin Askerî Yargıtay Başsavcılığına, bir askerî hâkimin Askerî Yargıtay İkinci Başkanlığına, bir askerî hâkimin Askeri Yargıtay Birinci Daire Başkanlığına, bir askerî hâkimin Askerî Yargıtay İkinci Daire Başkanlığına, bir askerî hâkimin Askerî Yargıtay Üçüncü Daire Başkanlığına ve bir askerî hâkimin Askerî Yargıtay Dördüncü Daire Başkanlığına 1 Eylül 2010 tarihinden geçerli olmak üzere atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun EK-5’nci maddesi ile 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanunu’nun 13 ve 14’üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             M. Vecdi GÖNÜL

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

             Askerî Yargıtay İkinci Başkanlığından, Hâk.Kd.Alb., Ertuğrul Ozan ODABAŞ, GÜMÜŞHANE, 1976-Yd.20, 30/8/1997, Askerî Yargıtay Başsavcılığına

             Askerî Yargıtay İkinci Daire Başkanlığından, Hâk.Kd.Alb., Kemal BAL, KAYSERİ, 1975-Topçu.82, 30/8/1999, Askerî Yargıtay İkinci Başkanlığına

             Askerî Yargıtay Birinci Daire Üyeliğinden, Hâk.Kd.Alb., Mehmet Ali UZUN, KÜTAHYA, 1980-Yd-9, 30/8/2000, Askerî Yargıtay Birinci Daire Başkanlığına

             Askerî Yargıtay İkinci Daire Üyeliğinden, Hâk.Kd.Alb., Necdet CELKAN, KİLİS, 1979-Yd-9, 30/8/2000, Askerî Yargıtay İkinci Daire Başkanlığına

             Askerî Yargıtay Üçüncü Daire Üyeliğinden, Hâk.Kd.Alb., Gürcan GÜRDAL, BURDUR, 1979-Yd-5, 30/8/2000, Askerî Yargıtay Üçüncü Daire Başkanlığına

             Askerî Yargıtay Üçüncü Daire Üyeliğinden, Hâk.Kd.Alb., Bilgin AK, İSTANBUL, 1979-Yd-21, 30/8/2000, Askerî Yargıtay Dördüncü Daire Başkanlığına

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/4

             1 – Bu kararnamede kimliği yazılı 3 (Üç) Askeri Hakim Subayın hizasıda belirtilen görev yerine atanması 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 10’uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             M. Vecdi GÖNÜL

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

             M.S.B.As.Adl.İşl.Bşk.lığı Emrine(Staj)/ANKARA, As.Hak.Tğm., Ozan Fazıl ALARSLAN, Yozgat, 2009-0002, 30/8/2009, Donanma K.As.Mahkemesi As.Hak.Yrdc./ GÖLCÜK-KOCAELİ

             M.S.B.As.Adl.İşl.Bşk.lığı Emrine(Staj)/ANKARA, As.Hak.Tğm., Oğuz SEKMEN, Kırıkkale, 2009-0003, 30/8/2009 Güney Deniz Saha K.As.Mahkemesi As.Hak.Yrdc./TURAN-İZMİR

             M.S.B.As.Adl.İşl.Bşk.lığı Emrine(Staj)/ANKARA, As.Hak.Tğm., Özer TUNÇ, Sivas, 2009-0004, 30/8/2009, Kuzey Deniz Saha K.As.Mahkemesi As.Hak.Yrdc./KASIMPAŞA-İSTANBUL

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/10

             1 – Bu kararnamede kimliği yazılı iki Hava Hakim Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanmaları, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 11’inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             M. Vecdi GÖNÜL

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

 

             1’inci Hv.Kv.K.As.Mah.As.Hak.Yrdc.ESKİŞEHİR, Yusuf HATİP, Hv.Hak.Ütğm., ARDAHAN, 2005-Y-29, 30/8/2007, 1’inci Hv.Kv.K.As.Mah.As.Hak.ESKİŞEHİR

             Hv.K.K.As.Mah.As.Hak.Yrdc.ANKARA, Tuna ÖZKAN, Hv.Hak.Ütğm. AKSARAY, 2005-Y-30, 30/8/2007, Hv.K.K.As.Mah.As.Hak.ANKARA

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/23

             1 – Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fahrettin KAVŞUT’un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/24

             1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına Murat YALÇIN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B, 71 ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/25

             1 – Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Hasan ATABAŞ’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nimet ÇUBUKÇU

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/26

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Seyfettin AYÇİÇEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/27

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Feyzullah AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/28

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli;

             Balıkesir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Ramazan ŞEKER’in,

             Gaziantep Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Halit KILIǒın,

             Ordu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Bulut ÇUBUK’un,

             Karaman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Hüsamettin BAYRAM’ın,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı: 2011/29

             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne Dr. Cihan TEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                        Prof.Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı: 2011/30

             1 - Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı İsa APAYDIN’ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Binali YILDIRIM

                  Başbakan                                          Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı: 2011/31

             1 - Denizcilik Müsteşarlığı Antalya Bölge Müdürü Caner ARSEVEN’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Binali YILDIRIM

                  Başbakan                                          Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı: 2011/32

             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne, Cemal ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı: 2011/33

             1 - Ordu İl Müdürü Sadi SADIKOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı: 2011/34

             1 - İş Müfettişi Kadir KARAKURT’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı: 2011/35

             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet DUYAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                                    Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı: 2011/36

             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli;

             Muş İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Ali BÜYÜKERYILMAZ’ın,

             Şanlıurfa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Hayati KAYA’nın,

             Antalya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Rıdvan KÖSESOY’un,

             Kilis İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Nimet ÇOŞKUN’un,

             Rize İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Mehmet TAÇOĞLU’nun,

             Tokat İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Halil İbrahim YÜKSEL’in,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                                    Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı: 2011/37

             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan YILMAZ’ın atanması,

             657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı: 2011/38

             1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Yücel YALÇINOĞLU’nun atanması,

             657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı: 2011/39

             1 - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı İbrahim TAN’ın, görev süresini tamamlaması nedeniyle yeniden atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı: 2011/40

             1 - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Şakir Zeki ÖZGÜL’ün, görev süresini tamamlaması nedeniyle yeniden atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                                  12/1/2011

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı