13 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27814

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Geçici 3 üncü

Maddesi ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası

Düzenleme Kurulu Kararı

             Karar No         : 6091

             Karar Tarihi  : 29/12/2010

             Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

             1- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in geçici 3 üncü maddesi gereği anılan Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı Yönetmeliğin Tütün mamulleri ithalatı başlıklı 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi gereğince tütün mamulleri için kategori bazında istenilen fiziksel ve kimyasal özelliklerin:

 

 

                               Tablo: 1 Sigara için istenilen fiziksel ve kimyasal özellikler

Fiziksel özellikler

Sigara boyu (mm)

kağıdı boyu (mm)

Filtre boyu (mm)

Sigara çevresi (mm)

Sigara ağırlığı (mg/sigara)

Tütün ağırlığı (mg/sigara)

Kimyasal özellikler (Kullanılan tütünün)

Toplam alkaloid (nikotin olarak) (%)

Toplam indirgen madde (%)

Yukarıda belirtilen fiziksel özelliklere ilave olarak mamulat çeşidinin filtre tipi ile ilgili

ayrıntılı bilgi verilecektir.

 

                               Tablo: 2 Purolar için istenilen fiziksel ve kimyasal özellikler

Fiziksel özellikler

Puro boyu (mm)

Puro çevresi (mm)

Puro ağırlığı (mg/puro)

Kimyasal özellikler (Kullanılan tütünün)

Toplam alkaloid (nikotin olarak) (%)

Toplam indirgen madde (%)

 

 

                               Tablo: 3 Sigarillolar için istenilen fiziksel ve kimyasal özellikler

Fiziksel özellikler

Sigarillo boyu (mm)

Sigarillo çevresi (mm)

Sigarillo ağırlığı (mg/sigarillo)

Tütün ağırlığı (mg/sigarillo)

Kimyasal özellikler (Kullanılan tütünün)

Toplam alkaloid (nikotin olarak) (%)

Toplam indirgen madde (%)

 

 

                               Tablo: 4 Nargilelik Tütün Mamulü için istenilen fiziksel ve

                               kimyasal özellikler

Fiziksel özellikler

Mamulün ağırlığı (g/paket)

Kimyasal özellikler (Kullanılan tütünün)

Toplam alkaloid (nikotin olarak) (%)

Toplam indirgen madde (%)

                              

 

                               Tablo: 5 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü ve Pipoluk Tütün

                               Mamulü için istenilen fiziksel ve kimyasal özellikler

Fiziksel özellikler

Mamulün ağırlığı (g/paket)

Kimyasal özellikler (Kullanılan tütünün)

Toplam alkaloid (nikotin olarak) (%)

Toplam indirgen madde (%)

 

şeklinde belirlenmesini,

             2- Belirlenen özelliklere ilişkin Kurul kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden önce analiz için alınmış olan numunelere ait fiziksel ve kimyasal özelliklerin ise bu Kurul kararı kapsamında değerlendirilmemesini,

             Bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

             Karar altına almıştır.