8 Ocak 2011 Tarihli ve 27809 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6089       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Devletleri Ligi Arasında Türkiyede Bir Misyon İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6090       Türk-Arap İşbirliği Forumu Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6094       Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6095       Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6096       Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Anayasa Mahkemesi Üyeliğine,  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal TERCAN’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/1)

 

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Danıştay Üyeliğine, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Mustafa DÖNER’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/2)

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Şaban H. ÇALIŞ’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/3)

 

YÖNETMELİKLER

—  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Avrupa Birliğinden Sağlanan Mali Yardımlar Kapsamındaki Ortak Finansman, Ödemeler ve Diğer Mali Konulara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/12/2010 Tarihli ve 2010/115 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/1/2011 Tarihli ve 2011/01 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/1/2011 Tarihli ve 2011/02 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri