4 Ocak 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27805

TEBL

D Ticaret Mstearlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2011/3)

BRNC KISIM

Genel Bilgi ve lemler

Soruturma

MADDE 1 (1) 26/7/2006 tarih ve 26240 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren "thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2006/20 sayl Tebli" ile in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli, 8415.10.90 gmrk tarife pozisyonlu (GTP) "Yalnz duvar tipi split klimalar", 8415.81 GTPli "Yalnz duvar tipi split klimalarn d nitesi (deiken soutucu debili split klima sistemleri d nitesi hari)" ile 8415.821 ve 8415.90 GTPli "Yalnz duvar tipi split klimalarn i nitesi" madde tanml eya iin CIF bedelinin % 25i orannda dampinge kar vergi eklinde kesin nlem yrrle konulmutur.

(2) Bilahare sz konusu nlemin Malezya zerinden etkisiz klnd ynnde Arelik - LG Klima San. ve Tic. A.. tarafndan yaplan ve Vestel Beyaz Eya Sanayi ve Ticaret A.. tarafndan desteklenen ikayet zerine yaplan soruturma sonucunda, nlemi etkisiz klmad tespit edilen 3 firma haricinde dier firmalar tarafndan nlemlerin etkisiz klnd ynndeki tespit erevesinde CIF bedelinin % 25i orannda dampinge kar vergi eklinde kesin nlem Malezya meneli ve/veya kl rnleri kapsayacak ekilde geniletilmitir.

(3) stanbul Maden ve Metaller hracat Birlikleri Genel Sekreterlii, HC meneli klimalarn sz konusu ticaret politikas nlemini etkisiz klacak ekilde mene yanltmas yaplarak Vietnam zerinden lkemize ihra edildii iddias ile Mstearlmza bavuruda bulunmutur.

(4) Bunun yannda, 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2009/6 sayl Tebli ile tamamlanan Malezyaya ynelik nlemlerin etkisiz klnmasna kar soruturma kapsamnda yaplan incelemelerde HCye ynelik yrrlkte olan mezkur nlemin Vietnam, Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Msr zerinden etkisiz klndna ynelik bulgulara ulalmtr.

(5) Mevcut damping nleminin etkisiz klndna ynelik yeterli delillerin bulunmas zerine 25/7/2009 tarihli ve 27299 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2009/26 sayl Tebli ile balatlan nlemlerin etkisiz klnmasna ilikin soruturma tamamlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 4412 sayl Kanunla Deiik 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 13462 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde yrtlen nlemlerin etkisiz klnmasna kar soruturmann sonularn iermektedir.

Bilgilerin toplanmas ve deerlendirilmesi

MADDE 3 (1) Soruturma iin gerekli bilgilerin temini amacyla, soruturma konusu lkelerin temsilciliklerine, sz konusu maddenin bilinen yerli reticilerine (Arelik - LG Klima San. ve Tic. A..; Vestel Beyaz Eya Sanayi ve Ticaret A..); bilinen ithalatlarna ve bilinen yabanc retici/ihracatlarna soru formlar gnderilmitir.

(2) lk aamada taraflarn soru formlarn cevaplandrmalar iin posta sresi dhil 37 gnlk sre verilmitir. Sonraki aamada Mstearlmza vaki makul sre uzatm talepleri deerlendirilerek olumlu karlanm olup, ilgili taraflara normal sreye ilaveten ek sre verilmitir.

(3) Bu sre ierisinde ilk etapta 5 ihracat firma, 23 ithalat firma ile yerli reticilerden Arelik - LG Klima San. ve Tic. A.. soru formuna cevap vermitir.

(4) hracat/retici firmalardan gelen cevaplarn ilk incelemesi neticesinde tespit edilen, soruturmann gidiatn etkileyecek mahiyetteki ciddi eksiklikler ilgili taraflara bildirilmi ve kendilerine sz konusu eksikliklerin tamamlanmas iin ek sre verilmitir.

(5) Endonezyada mukim PT Changhong Elektrindo Utama unvanl firma, soru formunun byk bir ksmn Endonezya dilinde cevaplam olup firmaya soru formunu Trke veya ngilizce dillerinden biriyle cevaplamas iin ek sre verilmitir. Fakat firma bu eksiklikleri tamamlamamtr. Bu balamda, Ynetmelikin 26 nc maddesi erevesinde sz konusu firmann ibirliinde bulunmad addedilmitir.

(6) Soruturma kapsamnda sunulan bilgi ve belgelerin dorulanmas amacyla Vietnamda yerleik ibirliine gelen retici/ihracat - Midea Air Conditioning Equipment (Vietnam) Co. Ltd.-, Msrda yerleik ibirliine gelen retici/ihracat - International Company For Manufacturing Air Conditioning and Electrical Equipment (Unionaire Group) ve Misr Refrigeration and Air Conditioning Mfg. Co.- firmalarnn idari merkezleri ve retim tesislerinde yerinde dorulama soruturmalar gerekletirilmitir.

(7) Soruturma srecinde, ihracat firmas nlemleri etkisiz klmad tespit edilen ithalat firmalar hari tutularak, soru formuna cevap veren 8 ithalat firmann idari merkezleri ve depolarnda yerinde dorulama soruturmalar gerekletirilmitir.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma almasn mteakip, sz konusu rnn yerli reticilerine, Mstearlka tespit edilen ithalatlarna, ilgili lkelerde yerleik rnn bilinen ihracatlarna ve dier btn ihracatlarn da bilgilendirilmesi iin ilgili lkelerin Ankaradaki temsilciliklerine ilgili soru formlarna, inceleme raporunun gizli olmayan zetine ve soruturma al Tebliine ulamalarn temin etmek iin soruturma alna ilikin bildirimde bulunulmutur.

(2) Yerinde dorulama soruturmas gerekletirilen ithalat ve ihracat firmalara, karara esas tekil edecek bilgi ve bulgular ieren firma zel nihai bildirimleri ile sz konusu lkelerin Ankaradaki temsilciliklerine nihai bildirimler iletilmi olup, talep edenlere ek sre verilmi ve nihai bildirimdeki hususlara ilikin grlerini sunma imkn tannmtr.

(3) Ayrca, soruturma srecinin her aamasnda soruturma ile ilgili bilgi ve belge sunma talebinde bulunan ilgili taraflar ile de muhtelif grmeler yaplm olup, kendileri tarafndan sunulan nesnel bilgiler de soruturma srecinde dikkate alnmtr.

Soruturma dnemi

MADDE 5 (1) Soruturma dnemi olarak, dampinge kar nlemin ncesi ve sonrasn kapsayan ticaretin gerekletirilme eklindeki deiiklii incelemeye olanak verecek ekilde, 1/1/2005-31/7/2009 dnemi esas alnmtr.

KNC KISIM

nlemlerin Etkisiz Klnmasna likin Belirlemeler

BRNC BLM

Genel

MADDE 6 (1) HC meneli eya ithalatnda nlemin etkisiz klndna ilikin 2009/6 sayl Tebli ile tamamlanan soruturmada Malezya haricindeki lkeler meneli beyan edilen eya iin yaplan tespitler ve stanbul Maden ve Metal hracatlar Birliinin Vietnamdan yaplmakta olan klima ithalatnn artna dair iddias thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Mevzuat hkmleri erevesinde soruturulmutur.

(2) Yaplan incelemede; alnan dampinge kar nlem sonrasnda bahse konu rnn genel ithalatnda deer baznda hzl bir artn olduu, bununla birlikte anlan dampinge kar nlem sonrasnda HCden yaplan ithalatta bir d eilimi ile birlikte nc lkelerden (zellikle Vietnam ve Msrdan) ithalatta ciddi bir art olduu belirlenmitir.

(3) Ayrca, orijinal dampinge kar soruturmada ad geen HCde mukim retici/ihracat firmalarn rettii soruturma konusu klimalar ile Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Vietnamda yerleik firmalar tarafndan retilerek ihra edildii beyan edilen soruturma konusu klimalar karlatrlm olup, soruturma konusu lkede mukim ibirliinde bulunmayan firmalarn retmi olduklarn beyan ettikleri klimalarla aralarnda nemli lde zdelikler tespit edilmitir.

(4) Soruturma kapsamnda esasl bilgi veya belgeleri salamayan firmalarn ibirliinde bulunmad kabul edilmitir.

Soruturma konusu rn ithalatnn geliimi

MADDE 7 (1) Soruturma konusu eyada dampinge kar nlemin ilgili G.T..P.larnda yer alan yalnz duvar tipi split klimalar, bunlarn i ve d nitelerine uygulanyor olmas sebebiyle ithalat rakamlarnda ve gmrk beyannamesi baznda rakamlarda kesinlikten uzak bir durum bulunmaktadr. Bu sebeple bu blmde 8415.10.90 G.T..P. ve kg l birimi baznda yaplm deerlendirmeler yer almaktadr.

(2) 8415.10.90 G.T..P.lu eyann genel ithalat 2008de 2007ye (186,7 milyon ABD Dolar) gre % 12 dle 164,3 milyon ABD Dolar seviyesinde gereklemitir.

(3) Temmuz 2006 tarihinden itibaren nleme konu HCden yaplan ithalat azal eilimindedir. 2006da 113.024.259 ABD Dolar olan HC ithalat, 2007de % 61 azalma ile 44,7 milyon ABD Dolar dzeyinde gereklemi, bu rakam 2008de % 47 artarak 66 milyon ABD Dolar seviyesini bulmutur.

(4) Soruturma konusu lkeler arasnda yer alan Endonezyadan 2004 2007 dneminde hi ithalat yokken, 2008de 81.143 Kg ve 346.816 ABD Dolar seviyesinde ithalat gerekletirilmitir.

(5) Keza, Filipinlerden 2004 2007 dneminde hi ithalat yokken, 2008de 61.300 Kg ve 317.318 ABD Dolar tutarnda ithalat gerekletirilmitir. Soruturmann almas ile birlikte 2009 ylnda Filipinlerden ithalat gereklememitir.

(6) nlem konusu klimalar ithalatnda ayn ekilde gze arpan lkelerden birisi de Pakistandr. Bu lkeden de 2004 2007 dneminde hi ithalat yaplmamken, 2008de 235.069 Kg ve 1.590.036 ABD Dolar dzeyinde ithalat yaplmtr.

(7) Soruturma konusu dier lke olan Vietnama ait ithalat kayd da Msr harici soruturma konusu lkelerin kaydna benzer seyir arz etmektedir. Vietnamdan Trkiyeye 2004 2007 yllarnda hi ithalat bulunmazken, 2008 senesinde 7,5 milyon ABD Dolar kymetinde ithalat gereklemitir.

(8) Msrdan yaplan klima ithalat ise 2004te 3,6 milyon ABD Dolar, 2005te 2,5 milyon ABD Dolar, 2006da 6,1 milyon ABD Dolar, 2007de 10,9 milyon ABD Dolar ve 2008de 15,6 milyon ABD Dolar dzeyinde gereklemitir.

(9) Dier taraftan, inceleme konusu mamul eyada, bunun i ve d niteleri ile yedek para ve aksamnn yer ald G.T..P.larnda HCnin soruturma konusu lkelere yapt ihracat 2005 2008 dneminde art gstermektedir. Bu husus, orijinal nlem konusu HC meneli eyann soruturma konusu lkelerde yerleik imalat derinlii olmayan veya olsa bile yeterli kapasitesi bulunmayan firmalar zerinden aktarldna dair firma bazl tespitleri desteklemektedir.

nlemin etkisiz klnmasna ilikin belirlemeler

MADDE 8 (1) Soruturma erevesinde yaplan incelemeler sonucunda, Msrda mukim retici/ihracat firmalardan Unionaire Group ve Misr Refrigeration and Air Conditioning Mfg. Co. unvanl retici/ihracat firmalarn retici niteliini haiz olduu, soruturma konusu eyann retim srecinde esasl ilem yapt ve HC meneli rnleri mene yanltmas yapmak suretiyle Trkiyeye ihra etmedii, gerek sunulan bilgi ve belgelerden gerekse yerinde dorulama soruturmas srasnda elde edilen bilgi ve belgelerden tespit edilmi ve bu balamda mevcut nlemi etkisiz klmad deerlendirilmitir.

(2) Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Pakistanda mukim retici/ihracat firmalar ile bu firmalarca retilmi olduu beyan edilen soruturma konusu klimalar Trkiyeye ihra eden firmalarn, soruturma srecinde tespit edilen bilgi, belge ve bulgular nda mevcut nlemi etkisiz kld tespit edilmitir.

NC KISIM

Sonu ve Karar

Sonu

MADDE 9 (1) nlemlerin etkisiz klnmasna kar yrtlen soruturma srecinde, Msr meneli/kl olduu beyan edilen soruturma konusu eyay lkemize ihra eden Unionaire Group ve Misr Refrigeration and Air Conditioning Mfg. Co. firmalarnn retici niteliini haiz olduuna ve HCye ynelik yrrlkte olan CIF bedelin %25i oranndaki nlemi etkisiz klmad sonucuna ulalmtr. Bu iki firma dnda Msrdan Trkiyeye soruturma konusu rn ihracat yapan baka firma olmamas nedeniyle Msra nlemin temil edilmemesi gerektii deerlendirilmitir.

(2) Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Pakistanda mukim retici/ihracat firmalar ile bu firmalarca retilmi olduu beyan edilen soruturma konusu klimalar Trkiyeye ihra eden firmalarn, yrrlkteki dampinge kar vergiden kanma dnda yeterli bir hakl nedeni veya ekonomik gerekesi bulunmayan bir uygulama, ilem veya i sonucunda, Trkiye ile mezkur lkeler arasndaki soruturmaya konu rn ticaretinin gerekletirilme eklinde bir deiiklik meydana getirilmek suretiyle thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2006/20 sayl Tebli ile yrrle konulan dampinge kar nlemi etkisiz kldklar tespit edilmitir.

Karar

MADDE 10 (1) Soruturma erevesinde elde edilen bilgiler dorultusunda, aada yer alan tabloda gsterildii zere Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Pakistan meneli olarak beyan edilen ve/veya bu lkeler kl soruturma konusu rn ithalatnda, 26/7/2006 tarih ve 26240 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2006/20 sayl Tebli kapsam eya iin uygulamaya konulan dampinge kar nlem ile ayn oranda dampinge kar kesin nlemin yrrle konulmasna karar verilmitir.

 

G.T.P

Madde smi

Mene/k

lkesi

Dampinge Kar

nlem

(CIF % )

8415.10.90

 

 

8415.81

 

 

 

 

8415.90

Yalnz duvar tipi split klimalar

 

 

Yalnz duvar tipi split klimalarn d nitesi (Deiken soutucu debili split klima sistemleri d nitesi hari)

 

 

Yalnz duvar tipi split klimalarn i nitesi

Vietnam

% 25

Endonezya

Filipinler

Pakistan

 

Uygulama

MADDE 11 (1) Gmrk dareleri, i bu Tebliin Karar matlapl 10 uncu maddesinde yer alan tabloda gmrk tarife pozisyonlar, tanm ve mene/k lkesi belirtilen eyann serbest dolama giri rejimi kapsamnda ithalatnda karsnda gsterilen oranda dampinge kar nlemi uygular.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

1 Sz konusu rnlere ait ilgili Teblilerde (2006/20 ve 2009/6) duvar tipi split klimalara ait i nitelerin 8415.82 AS Pozisyonunda snflandrld belirtilmektedir. Ancak, Dnya Gmrk rgt Armonize Sistem Komitesi 38 inci Dnem Toplantlarnda alnan Karar dorultusunda sz konusu i nitelerin 8415.90 alt pozisyonunda snflandrlmasna dair uygulama deiiklii 11/7/2007 tarih ve 26579 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle girmitir