31 Aralık 2010 Tarihli ve 27802 Sayılı Resmî Gazete - 5. Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)

—  2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin) (Sıra No: 1)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/1)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/2)

—  Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2011/1)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2010 Tarihli ve 3993 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

- Yargı İlânları