31 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27802 (5. Mükerrer)

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME

KURULU KARARI

             Karar Sayısı: 3993                                                                                            Karar Tarihi: 30/12/2010

             Kurul Başkanlığının 29/12/2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 27/12/2010 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.38.1.27122 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Ortaya çıkabilecek risklerin yönetimi konusunda gerekli tedbirlerin alınması, varsa ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli onay/görüşlerin alınması ve söz konusu hizmetlerin İstanbul Mortgage Finansman A.Ş. (Şirket) adına ana faaliyet konusu niteliğinde yürütülmemesi ve Şekerbank T.A.Ş. (Banka) faaliyetlerini aksatmayacak bir biçimde icra edilmesi kaydıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) geçici 3 üncü maddesi uyarınca, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi kapsamında Banka tarafından, “şubeler ve alternatif dağıtım kanalları üzerinden Şirkete ait ürünlerin tanıtımının yapılması” faaliyetinin gerçekleştirilmesine izin verilmesine

             karar verilmiştir.