31 Aralık 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27802 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI
FUARLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALAT: (2011/ 1)

 

MADDE 1- (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.

MADDE 2- (1) Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük  mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.

MADDE 3- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/1) sayılı “Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ”  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde  yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.