29 Aralık 2010 Tarihli ve 27800 Sayılı Resmî Gazete - 6. Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

—  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)

—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 37)

—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)

—  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42)

—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

—  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 114)

—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 278)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 402)

—   Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)

—  İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/57)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/10)

—  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenleyeme Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ     

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

- Yargı İlânları