29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27800 (6. Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 22/8/2009 tarih ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 45.1.1. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 45.1.1.1., 45.1.1.2., 45.1.1.3. ve 45.1.1.4. maddeleri eklenmiştir:

“45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

 

Tebliğin devamını görmek için tıklayınız