29 Aralık 2010 Tarihli ve 27800 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/1217       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye’ye İlişkin Bölgesel Kalkınma Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı Ulaştırma Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşması ve Bu Anlaşmayı Değiştiren Anlaşmanın, Değişiklik Anlaşmasına Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

- Yargı İlânları