29 Aralık 2010 Tarihli ve 27800 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/1162     Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2010/1163     Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Nevşehir İli Avanos İlçesinde Kurulan El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar

2010/1164     Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2010/1165     Bazı Yerlerin Uygulama Alanı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2010/1166     Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2010/1167     İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

2010/1170     Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Yer Alan  27 Adet Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Birer Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2010/1177     Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Kullanılmak Üzere Bazı Kadroların İhdas Edilmesi Hakkında Karar

2010/1182     Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/1225     Trabzon Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ulaşımı Sağlayacak Yolun Yapımı İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2010/1209     İstifa Nedeniyle Boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Muhammet Şevki AYDIN’ın (İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Kontenjanı) Atanması Hakkında Karar

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—  İdarî Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erzincan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İstanbul Arel Üniversitesi Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen ve Döviz Kurları Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

Tıklayınız


29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; 2010/1217 Sayılı Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; 2010/1219 ve 2010/1221 Sayılı Milletlerarası Andlaşmalar ve Ulusal Meslek Standardlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; 2010/1218 Sayılı Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; 2010/1220 Sayılı Milletlerarası Andlaşma yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; Maliye, Tarım ve Köyişleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna Ait Tebliğler yayımlanmıştır.