29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27800

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/1163

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Nevşehir İli Avanos İlçesinde kurulan El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kapatılması; Devlet Personel Başkanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşlerine dayanan adı geçen Bakanlığın 12/11/2010 tarihli ve 8562 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                             A. BABACAN                        M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                     F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                           S. ERGİN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                     M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                               R. AKDAĞ                          R. AKDAĞ

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                  Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                           T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı