29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27800

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/859

             1 − Manisa İli Demirci İlçesi Merkez Bucağı Rağıllar Köyünün, aynı ilin Köprübaşı İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

28/12/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Beşir ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı