29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27800

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2010/834

             1 − Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine;

             Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İ. İlhan HATİPOĞLU'nun,

             Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü İbrahim USLU'nun,

             Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Abdüllatif TUNA'nın,

             Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürü İbrahim ŞENEL'in,

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Orhan EROĞLU'nun,

             Rekabet Kurumu 2. Daire Başkan Vekili Ali DEMİRÖZ'ün,

             atanmaları, 6015 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

28/12/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                         Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/838

             1 − Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Planlama Uzmanlığına, Planlama Uzman Yardımcısı Aycan YÜKSEL'in atanması, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 33 üncü maddesi ve 657 sayılı Kanunun 36/A-11 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28/12/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Dr. Cevdet YILMAZ

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/840

             1 − Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radiodiagnostik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ensar YEKELER'in görevlendirilmesi,

             2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

28/12/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/851

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliklerine,

             Mülkiye Müfettişleri İbrahim SEVİMLİ, Sıtkı ÖCAL ve İsmail ÇATAKLI'nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.       

             2 − Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

28/12/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Beşir ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/854

             1 – Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gelir İdaresi Daire Başkanlıklarına, Gelir İdaresi Grup Başkanları Yusuf ÇİLKOPARAN, Fakrullah İsmail Hakkı AYDOĞDU, Hasan KURNAZ, Uğur DOĞAN, Mehmet SARITAŞ ile Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Necmi KESKİNSOY'un atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

28/12/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/855

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Gelir İdaresi Daire Başkanı Yavuz YILDIRIM'ın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Gelir İdaresi Grup Başkanı Fahrettin ÖZDEMİRCİ'nin,

             Atanmaları;

             657 sayılı Kanunun 68/B, 59, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

28/12/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/844

             1 − Sakarya Bayındırlık ve İskan Müdürü Salih TAÇ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması ile,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sakarya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Erzurum Bayındırlık ve İskan Müdürü Yaşar GÜVENÇ'in,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Erzurum Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Artvin Bayındırlık ve İskan Müdürü Tahsin ÖZTÜRK'ün,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Artvin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Hasan BEBEK'in,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

28/12/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/856

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hakan AKSU'nun atanması, 657 sayılı Kanun'un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

28/12/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/857

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Haberleşme Genel Müdürü Ali ZOR'un,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Haberleşme Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Atila ÇELİK'in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

28/12/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Binali YILDIRIM

                  Başbakan                                          Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/858

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çoruh Projeleri XXVI. Bölge Müdürlüğüne Muammer KELEŞ'in atanması, 657 sayılı Kanun'un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

28/12/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı