8 Aralk 2010 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27779

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Kamu Kurum ve Kurulular iin

IPv6ya Gei Plan

GENELGE

2010/25

Bilgi ve iletiim teknolojileri, zellikle de internet, son yllarda byk bir hzla gelimekte ve yaygnlamaktadr. Buna karlk, hlihazrda internet balants iin dnya apnda kullanlmakta olan IPv4 adresleri tkenmektedir. Bu soruna zm olarak gelitirilen IPv6 protokol yakn bir gelecekte internete balanmak iin IPv4 protokolnn yerini alacaktr. Dnya apnda IPv6'ya gei almalar zellikle son yllarda hz kazanm olup internetin srekliliinin salanmas ve geliiminin devam iin IPv6ya hazr olunmas ve gei almalarna balanmas nem arz etmektedir.

Bu alanda dnyada yaanan gelimelere paralel olarak lkemizde de IPv4ten IPv6ya gei almalarnn balatlmas gereinden hareketle, E-Dnm Trkiye cra Kurulunun 15/7/2009 tarihli ve 27 sayl karar ile; lkemizde IPv6ya geie ilikin farkndalk oluturulmas, yol haritasnn hazrlanmas, ilgili tm paydalarla ibirlii ierisinde ihtiya duyulan tedbir ve politika nerilerinin gelitirilmesi almalarn yrtmek zere Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu grevlendirilmitir.

TBTAK Kamu Kurumlar Aratrma ve Gelitirme Projelerini Destekleme Program erevesinde kabul edilen ve www.ipv6.net.tr adresinden ulalabilen "Ulusal IPv6 Protokol Altyaps Tasarm ve Geii Projesi" kapsamnda Ekte yer alan Kamu Kurum ve Kurulular iin IPv6ya Gei Plan hazrlanmtr. Sz konusu plann amalar;

1. nternete sadece IPv6 adresleri ile erimek zorunda kalacak olan kullanclara hizmet sunulabilmesi amacyla, kamu kurum ve kurulularnn belirli bir zaman iinde hizmetlerini IPv4n yan sra IPv6y da destekler hale getirmeleri,

2. Kamu kurum ve kurulularnn internet zerinden sunduklar hizmetlerde, IPv6nn salad gvenlik, verimlilik, hizmet kalitesi gibi zelliklerden faydalanmalar,

3. Biliim sektrnde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan kurum ve kurulularn IPv6ya geiinin tetiklenmesi ve lkemizin teknoloji reten bir lke konumuna gelmesinin tevik edilmesi

olarak belirlenmitir.

Bu amalara ulalmas iin tm kamu kurum ve kurulular tarafndan Ekte yer alan Plan erevesinde gerekli almalar yaplacaktr. Dileri Bakanl, Trk Silahl Kuvvetleri, MT Mstearl, Emniyet Genel Mdrl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl ve Telekomnikasyon letiim Bakanlnn gei planlar, yrttkleri grevlerin zel nitelii gerei kendileri tarafndan belirlenecektir.

Bilgilerini ve gereini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

 

Ek: Kamu Kurum ve Kurulular iin IPv6ya Gei Plan

 

1. Aama (1 Ocak 2011 - 31 Austos 2012):

1.1. Kamu kurum ve kurulular 31 Mart 2011 tarihine kadar aada belirtilen unsurlarn IPv6 desteinin olup olmad konusunda bir envanter karma almas yapacaktr;

nc seviye anahtarlama cihazlar,

Ynlendirici cihazlar,

Gvenlik cihazlar,

nternet zerinden darya verilen hizmetler ve bu hizmetlerin verilmesini salayan yazlmlar.

1.2. lgili yazlm veya donanmn faydal kullanm mrleri gz nnde bulundurularak IPv6 destei bulunmayan unsurlarn yenilenmesi iin plan yaplacak ve satn alnmas ngrlen mal veya hizmetlerin finansman bte almalarna dhil edilecektir.

1.3. Kamu kurum ve kurulular en ge 31 Austos 2012 tarihi itibariyle IPv6 adresi ve IPv6 balantlarn temin etmi olacaklardr.

1.4. 31 Austos 2012den sonra IPv6y desteklemeyen hibir a donanm ve yazlmna yatrm yaplmayacaktr.

1.5. Kamu kurum ve kurulular, bilgi ilem personelinin IPv6ya gei ve IPv6 destekli hizmetlerin verilebilmesi konusunda eitim ihtiyalarn belirleyeceklerdir. Gerekli eitimler 1 Mart 2012 tarihine kadar tamamlanacaktr.

1.6. Kamu kurum ve kurulular, eitim ihtiyalarn cret mukabilinde Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu - Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi (ULAKBM) bnyesinde oluturulacak olan IPv6ya Gei Eitimi Merkezinden karlayabileceklerdir. Bu eitimin ierii ve program ULAKBM tarafndan belirlenecek ve duyurulacaktr.

1.7. lgili eitimin IPv6ya Gei Eitimi Merkezinden alnmad hallerde, eitim alnacak kuruluun bilgisayar alar eitimi hususunda TS EN ISO/IEC 17024 veya ISO/IEC 17024 standardna gre akredite edilmi, personel belgelendirme kuruluu olmas gerekmektedir.

2. Aama (1 Eyll 2012 - 31 Aralk 2012):

2.1. IPv6 balants ve adresi temin eden kamu kurum ve kurulular 31 Aralk 2012 tarihine kadar internet zerinden verdikleri en az bir adet hizmeti pilot uygulama olarak IPv6 destekli hale getireceklerdir.

3. Aama (1 Ocak 2013 - 31 Austos 2013):

3.1. Kamu kurum ve kurulular en ge 31 Austos 2013 tarihine kadar internet zerinden verdikleri kamuya ak tm hizmetleri IPv6y destekler hale getireceklerdir.