27 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27768

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                          23 Kasım 2010

  B.02.0.PPG.0.12-305-12381

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Kasım 2010 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                23 Kasım 2010

      B.01.0.KKB.01-06-423-815

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23/11/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12381 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Kasım 2010 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI