25 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27766

DÜZELTME

             28/10/2010 tarihli ve 27743 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 12/10/2010 tarihli ve 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının eki “2011 Yılı Programı”nın “Tablo II: 3-Fert Başına GSYH” tablosunda (Resmî Gazete Sayfa: 14) yer alan 2010 yılı için Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) (ABD Doları/TL) “1,159” rakamı “0,982”, SAGP Göre Fert Başına GSYH (ABD Doları) “13 038” rakamı “15 392” olarak, 2011 yılı için Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) (ABD Doları/TL) “1,211” rakamı “1,025”, SAGP Göre Fert Başına GSYH (ABD Doları) “13 653” rakamı “16 126”  olarak; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın 24/11/2010 tarihli ve 4293 sayılı yazısı üzerine düzeltilmiştir.