13 Kasm 2010 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27758

MLLETLERARASI ANDLAMA

Karar Says : 2010/1061

23 Aralk 2009 tarihinde amda imzalanan ekli Trkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ve Suriye Arap Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanl Arasnda Mutabakat Zaptnn onaylanmas; Dileri Bakanlnn 29/9/2010 tarihli ve HUM/643470 sayl yazs zerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayl Kanunun 3 nc ve 5 inci maddelerine gre, Bakanlar Kurulunca 18/10/2010 tarihinde kararlatrlmtr.

 

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

C. EK B. ARIN C. YILMAZ M. AYDIN

Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bak. ve Bab. Yrd. V. Devlet Bakan

H. YAZICI F. N. ZAK S. A. KAVAF F. ELK

Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan V. Devlet Bakan

E. BAI S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGN

Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan Adalet Bakan

M. DEMR B. ATALAY N. UBUKU M. MEK

Milli Savunma Bakan V. ileri Bakan Dileri Bakan V. Maliye Bakan

N. UBUKU M. DEMR R. AKDA B. YILDIRIM

Milli Eitim Bakan Bayndrlk ve skn Bakan Salk Bakan Ulatrma Bakan

M. M. EKER . DNER N. ERGN T. YILDIZ

Tarm ve Kyileri Bakan alma ve Sos. Gv. Bakan Sanayi ve Ticaret Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

E. GNAY V. EROLU

Kltr ve Turizm Bakan evre ve Orman Bakan

 

 

TRKYE CUMHURYET ENERJ VE TAB KAYNAKLAR

BAKANLII VE SURYE ARAP CUMHURYET PETROL

VE MNERAL KAYNAKLAR BAKANLII

ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI

Trkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (bundan byle Trk Taraf olarak anlacaktr) ve

Suriye Arap Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanl (bundan byle Suriye Taraf olarak anlacaktr),

Trk Taraf ve Suriye Taraf bundan byle ayr ayr Taraf, beraberce Taraflar olarak anlacaktr.

Taraflar, lkelerin ekonomilerinin istikrarl bymesi, halklarnn gvenlii ve refah, blgedeki ibirliinin gelitirilmesinin salanmas ve evreyi korumaya ynelik ortak taahhtler iin doru enerji politikalarnn nemini dikkate alarak,

Suriye Tarafnn, Suriye tarafndan ran ve/veya Azerbaycandan satn alnan doal gazn Trk topraklar zerinden ibu Mutabakat Zaptnda belirlenen koullar ve artlar erevesinde transiti konusundaki taahhdn, hazr ve istekli olmasn gznnde tutarak,

Trk Tarafnn, Suriye tarafndan ran ve/veya Azerbaycandan satn alnan doal gazn Trk topraklar zerinden ibu Mutabakat Zaptnda belirlenen koullar ve artlar erevesinde transiti konusundaki arzusunu, hazr ve istekli olmasn gznnde tutarak,

Trk Tarafnn, Suriyeye doal gaz Trkiye-Suriye snrnda ibu Mutabakat Zaptnda belirlenen koullar ve artlar erevesinde satma ve/veya takas etmeyi ele almaya ilikin arzusunu, hazr ve istekli olmasn gznnde tutarak,

Suriye Tarafnn, Trkiyeden doal gaz Trkiye-Suriye snrnda ibu Mutabakat Zaptnda belirlenen koullar ve artlar erevesinde satn alma ve/veya takas etmeyi ele almaya ilikin arzusunu, hazr ve istekli olmasn gznnde tutarak,

Trk Taraf ve Suriye Tarafnn, Trkiyenin ve Suriyenin mevcut gaz ebekelerinin ibu Mutabakat Zaptnda belirlenen koullar ve artlar erevesinde irtibatlandrlmasnn gerekletirilmesine ilikin arzularn, hazr ve istekli olmalarn gznnde tutarak,

Taraflar bylece, bu konudaki anlaylarna aklk getirmek ve bir anlamaya varlmas amacyla aralarnda gelecekte gerekletirilecek mzakereleri kolaylatrmak iin ibu Mutabakat Zaptn imzalamay kabul etmilerdir.

Bu erevede, Taraflar aada kaytl hususlarda mutabk kalmlardr:

Madde 1

bu Mutabakat Zaptnn hedefleri aadadr:

ki lke arasndaki gaz ebekelerinin irtibatlandrlmasna ilikin bir sistemin kurulmas,

Suriye Hkmetinin Trk Hkmetine ynelik

i. Trk Tarafnca belirlenecek irket olan BOTA ile Suriye Tarafnca belirlenecek irket olan GPC arasnda imzalanacak bir Doal Gaz Transit Anlamas erevesinde, Suriyenin ran ve/veya Azerbaycandan satn alaca yllk 1-3 milyar m3doal gaz Trkiye zerinden transit geirme ve/veya

ii. Trk Tarafnca belirlenecek irket olan BOTA ile Suriye Tarafnca belirlenecek irket olan GPC arasndaki bir Doal Gaz Alm Satm Anlamas erevesinde Suriyenin Trkiyeden ylda 0,5-1 milyar m3doal gaz satn alma ve/veya

iii. Trk Tarafnca belirlenecek irket olan BOTA ile Suriye Tarafnca belirlenecek irket olan GPC arasndaki Doal Gaz Takas Anlamas erevesinde, 2011 ylndan itibaren balamak zere (3) yl sreyle Trkiyeden Suriyeye 0,5 milyar m3doal gaz sevketme ve 2015 ylndan itibaren balamak zere (3) yl sreyle Suriyeden Trkiyeye 0,5 milyar m3doal gaz iade etme

taahhd,

i. Suriye tarafndan ran ve/veya Azerbaycandan satn alnan doal gazn ylda 1-3 milyar m3n Trkiye zerinden Suriyeye transit sevki iin iki lke arasnda Doal Gaz Transit Anlamas ve/veya,

ii. Suriyenin Trkiyeden ylda 0,5-1 milyar m3doal gaz satn almak iin Trk Tarafnca belirlenecek irket olan BOTA ile Suriye Tarafnca belirlenecek irket olan GPC arasnda bir Doal Gaz Alm Satm Anlamas ve/veya

iii. 2011 ylndan itibaren balamak zere (3) yl sreyle Trkiyeden Suriyeye 0,5 milyar m3doal gaz sevketmek ve 2015 ylndan itibaren balamak zere (3) yl sreyle Suriyeden Trkiyeye 0,5 milyar m3doal gaz iade etmek iin Trk Tarafnca belirlenecek irket olan BOTA ile Suriye Tarafnca belirlenecek irket olan GPC arasnda bir Doal Gaz Takas Anlamas

hazrlamak ve yerine getirmek.

Bununla birlikte,

Msr doal gaznn Suriye zerinden Trkiyeye boru hattyla transit sevkine,

Trkiyeden doal gazn Suriye zerinden dier Arap lkelerine boru hattyla transit sevkine,

Doal gazn dier lkelerden Trkiye zerinden Suriyeye boru hatlaryla transit sevkine,

ilikin 20 Austos 2009 tarihli Mutabakat Zaptyla mutabk kalnan hedef ve konular ibu Mutabakat Zaptnn sresi boyunca yrrlkte kalacaktr.

Madde 2

Taraflar, Doal Gaz Transit Anlamasn, Doal Gaz Alm Satm Anlamasn ve Doal Gaz Takas Anlamasn ibu Mutabakat Zaptnn sresi ierisinde iyi niyet erevesinde sonulandrmak zere makul aba gstereceklerdir.

Madde 3

Trk Taraf, iki lke arasndaki gaz sistemlerinin balantlandrlmasna ilikin boru hatt sisteminin Trkiye tarafndaki ksmnn yapm iin BOTAޒ grevlendirmitir.

Trk Taraf, BOTAޒn Trkiye tarafnda Trkolundan Trkiye-Suriye snrna uzanacak boru hattnn yapmna ibu Mutabakat Zaptnn yrrle girecei tarihten sonra balayacan ifade etmitir.

Suriye Taraf, iki lke arasndaki gaz sistemlerinin balantlandrlmasna ilikin boru hatt sisteminin Suriye tarafndaki ksmnn yapm iin GPCyi grevlendirmitir. Bununla birlikte, Suriye Taraf, GPCnin boru hattnn Halepten Suriye-Trkiye snrna kadar olan blmnn yapm srecine baladn ifade etmitir.

Madde 4

Gizli Bilgi, (i) Bu Mutabakat Zapt hakkndaki bilgileri ve (ii) Bu Mutabakat Zaptnn yrrle girdii tarih veya sonrasnda, bir Tarafn (veya Tarafn adna dier bir kiinin) dier Tarafa yazl, szl, elektronik olarak ya da dolayl/dolaysz dier yollardan bu Mutabakat Zapt ve Doal Gaz Transit Anlamasna ilikin ksmen veya tamamen aklad bilgiler anlamna gelir.

Her bir Taraf,

(i) Dier Tarafn (Aklayan Taraf) kendisine aklad herhangi bir Gizli Bilgiyi kesinlikle gizli tutacak ve herhangi bir nc Tarafa, herhangi bir ekilde (Taraflarn kamusal, yasal, idari ya da yarg otoritelerine aklanmas gereken bilgi hari) aklamayacaktr. bu Madde hkmleri aada yer alan kategorilere ilikin bilgilere uygulanmayacaktr:

(a) bir Tarafa alnmadan nce kamuya ak olan veya sonradan yaynlanma veya bilgiyi alan Tarafn kusurlu eylemi haricinde baka bir sebeple kamuya ak hale gelen bilgi;

(b) bilgiyi alan Tarafn, nceden sahip olduu bir bilgi olmas nedeniyle herhangi bir gizlilik ykmll ihlaline neden olmadan aklayabilecei bilgi; veya

(c) bir Taraf tarafndan gizlilik ykmll bulunmayan dier herhangi bir kiiden alnan bilgi; ve

(ii) Gizli bilgiyi ibu Mutabakat Zapt ve Doal Gaz Transit Anlamasyla ilgili olmas ve bu Mutabakat Zapt ve Doal Gaz Transit Anlamas ierisinde belirlenen konularn ortaklaa gerekletirilmesinin kararlatrlmas halleri dnda kullanmayacaklardr.

bu Maddede yer alan gizlilik ykmllkleri, Yrrlk Tarihinden balamak ve ibu Mutabakat Zaptnn sona ermesini mteakip olmak zere yzaltmbe (365) gn sreyle yrrlkte kalacaktr.

Madde 5

Taraflar arasnda ibu Mutabakat Zaptna ilikin veya ibu Mutabakat Zaptndan kaynaklanan bir anlamazlk veya hak talebi olmas durumunda, Taraflar bu anlamazlklar iyi niyet erevesinde dorudan mzakere yoluyla zmeye alacaklardr.

Madde 6

bu Mutabakat Zapt, Taraflarn, Mutabakat Zaptnn yrrle girmesi iin gerekli yasal prosedrlerin tamamlandn diplomatik kanallar yoluyla birbirlerine bildirdikleri son yazl bildirim tarihinde yrrle girecek (Yrrlk Tarihi) ve bir (1) yl sreyle yrrlkte kalacaktr. Taraflar, Mutabakat Zaptnn geerlilik sresini karlkl mutabk kalmak kaydyla ilave olarak alt (6) aylk bir sre iin uzatabilirler.

bu Mutabakat Zapt, 23 Aralk 2009 tarihinde, amda iki orijinal kopya olarak, ngilizce olarak imzalanmtr.

 

 

 

Trk Taraf Suriye Taraf

 

 

 

Taner Yldz Sufian Al-Alao

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakan

Andlamann yabanc dil metnini grmek iin tklaynz