13 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27758

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/763

             1 – Gümrük Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük Başmüfettişliklerine Gümrük Müfettişleri Gökhan TERZİ, İbrahim Halil ÖZTÜRK, Mustafa GÜMÜŞ, Muhammet Ali BAYLAN, Önder GÖÇMEN, Muhammet KAYA, Murat KAHRAMAN, Samet ÖZTÜRK, Ahmet METİN, Selim ERİNCİK, Ayhan IŞIK, Nihat ÖZAY ve Erkan ERTÜRK’ün atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/741

             1 − Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet CÖMERT'in atanması, 657 sayılı Kanun'un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Zafer ÇAĞLAYAN

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/742

             1 − Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Serpil OĞUZ'un atanması, 657 sayılı Kanun'un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Zafer ÇAĞLAYAN

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/743

             1 − Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emre Orhan ÖZTELLİ’nin atanması, 657 sayılı Kanun'un değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Zafer ÇAĞLAYAN

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/744

             1 − Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Özgür Volkan AĞAR'ın atanması, 657 sayılı Kanun'un değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Zafer ÇAĞLAYAN

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/764

             1 − Karaman İl Müftüsü İlhami KEMALOĞLU'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/765

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli;

             Karaman İl Müftülüğüne, Iğdır İl Müftüsü Nuri DEĞİRMENCİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/766

             1 − Çanakkale İl Müftüsü Kamil BARAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/767

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli;

             Çanakkale İl Müftülüğüne, Batman İl Müftüsü İbrahim ÖCÜT'ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/768

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli;

             Batman İl Müftülüğüne, Bingöl İl Müftüsü Hasan ÇAĞLAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/745

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 Ek göstergeli Türkiye İstatistik Kurumu Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığına, TÜİK Uzmanı Meltem   AKYILDIZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 5429 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Dr. Cevdet YILMAZ

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/746

             I − Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan;

             1 − 4 üncü derece kadrolu ve +1600 ek göstergeli Planlama Uzmanlığına, Planlama Uzman Yardımcısı Ertan APAYDIN'ın,

             2 − 5 inci derece kadrolu ve +1300 ek göstergeli Planlama Uzmanlıklarına, Planlama Uzman Yardımcıları Fahrettin Kerim KADIOĞLU ve Mehmet Emin ÖZSAN'ın,

             3 − 6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Planlama Uzmanlığına, Planlama Uzman Yardımcısı Rıza Fikret YIKMAZ'ın,

             atanmaları, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 33 üncü maddesi ve 657 sayılı Kanunun 36/A-11 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             II – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Dr. Cevdet YILMAZ

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/769

             1 − Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı Salih KÖSE'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Dr. Cevdet YILMAZ

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/776

             1 – Bu Kararnamede ismi yazılı bir Hâkim Subay’ın karşısında gösterilen göreve atanması 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

                12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             M. Vecdi GÖNÜL

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

             1.  As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Yrd. (Bsav. Yrd.) ANKARA, Hak. Kd. Bnb., Tamer ISIR, SAKARYA PAMUKOVA, 1994-İs.5, 30.08.2006, Gnkur. Bşk. As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ANKARA

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/747

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel Müdürlüklerden;

             - Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Mehmet Kemal ASYA'nın,

             atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı   maddesi ile   2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi   gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/749

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Münir BÜYÜKSALİH'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/750

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Osman ESENGÜN'ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/751

             1 − Mersin Bayındırlık ve İskan Müdürü Ahmet SEVENCAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Mersin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Nevşehir Bayındırlık ve İskan Müdürü İbrahim ÜNVER'in atanması,

             657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/752

             1 − Bakanlık Müşaviri Bilge AYDIN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                        Prof.Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/753

             1 − Bakanlık Müşaviri Süleyman DEMİREL'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                        Prof.Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/754

             1 − Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı Veysi KURT'un yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Binali YILDIRIM

                  Başbakan                                          Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/771

             1 − Denizcilik Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına aynı yer Teftiş Kurulu Başkanı Muharrem Zeki ÇİTÇİ'nin,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına aynı yer Müfettişi Fikret AYDIN’ın atanmaları,

             657 sayılı Kanunun 76 ncı, 2451 sayılı Kanunun 2 nci ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Binali YILDIRIM

                  Başbakan                                          Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/755

             1 − Yalova İl Müdürü Necati POYRAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/756

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kırklareli İl Müdürlüğüne, Mardin İl Müdürü Hasan ÇEBİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/772

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 1. Hukuk Müşavirliğine, Hamdi BİLDİRİCİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun   2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/757

             1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başmüfettişliklere, Müfettişler Muhsin DERE, Abdullah YALDIZ, Soner ALTAŞ, Kadir ÖZDEMİR, Ersin ÖZDEMİR, İbrahim YAĞCI ve Tolga SEKİ'nin atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                                    Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/758

             1 − Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Selahattin ÇİMEN'in görev süresini tamamlaması nedeniyle yeniden atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/759

             1 − Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Muhsin GANİOĞLU'nun görev süresini tamamlaması nedeniyle yeniden atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/773

             1 − Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin ONAY'ın görev süresini tamamlaması nedeniyle yeniden atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/774

             1 − Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Süleyman TURGUT'un görev süresini tamamlaması nedeniyle yeniden atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı