13 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27758

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/1079

             Ekli “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketine Ortak Olmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 1/11/2010 tarihli ve 1305 sayılı yazısı üzerine, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 37 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/11/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                           F. N. ÖZAK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı V.

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                             H. YAZICI                              M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                      Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN TİAK TELEVİZYON

İZLEME ARAŞTIRMALARI ANONİM ŞİRKETİNE

ORTAK OLMASINA İLİŞKİN KARAR

             Ortaklık esasları

             MADDE 1 – (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, özel hukuk hükümlerine tabi olarak kurulacak olan 50.000 TL sermayeli “TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi”ne, sınırlı sorumlu C grubu hissedar olarak, 525.000 adet hisse ile (5.250 TL) ortak olmasına karar verilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.