13 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27758

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/1054

             Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 5/10/2010 tarihli ve 18000 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                            M. AYDIN                            A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                          F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                             F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                          S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN

        Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                       B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                            B. YILDIRIM                                 T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı V.     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı