13 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27758

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/1052

             Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile İletişim Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 19/1/2010, 26/1/2010 tarihli ve 947, 1309 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                            M. AYDIN                                A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                          F. N. ÖZAK                           M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                          S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                               S. ERGİN

        Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                       B. ATALAY                            A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                                B. YILDIRIM                             T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı