12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  10 Kasım 2010

  B.02.0.PPG.0.12-305-12115

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Turizm İşbirliği Eylem Planı’nı imzalamak ve Türk Edebiyatı Kıbrıs’ta konulu etkinliğe katılmak üzere; 12 Kasım 2010 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        10 Kasım 2010

      B.01.0.KKB.01-06-402-761

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 10/11/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12115 sayılı yazınız.

             Turizm İşbirliği Eylem Planı’nı imzalamak ve Türk Edebiyatı Kıbrıs’ta konulu etkinliğe katılmak üzere, 12 Kasım 2010 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI