12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  10 Kasım 2010

  B.02.0.PPG.0.12-305-12114

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             12 Kasım 2010 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        10 Kasım 2010

      B.01.0.KKB.01-06-401-760

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 10/11/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12114 sayılı yazınız.

             12 Kasım 2010 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI