12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/1007

             3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca “Uygulama Alanı” ilan edilen Şanlıurfa İlinde, ekli listede bağlılık durumları gösterilen köy altı yerleşim birimlerinin ana köyden ayrılarak karşılarında belirtilen adlarla bağımsız köy olması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 13/9/2010 tarihli ve 7646 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

          H. YAZICI                              B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

 

11/10/2010 TARİH VE 2010/1007 SAYILI

KARARNAME EKİ

LİSTE

KURULACAK KÖYLERİN İDARİ BAĞLILIK DURUMLARI

Sıra

No

İli

İlçesi

Bucağı

Köyü

Bağlının Adı

Yeni Adı

1

Şanlıurfa

Siverek

Karacadağ

Aşağıkarabahçe

Karkaşı

KARKAŞI

2

Şanlıurfa

Suruç

Merkez

Aşağıkarıncalı

Hacılı

HACILI