12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ

TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 49)

             MADDE 1 – 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ”in EK-1 “İthal Edilecek Gıda Maddelerinin Kontrolü İçin Tespit Edilen Gümrük Müdürlükleri” listesi ile EK-2 “İhraç Edilecek Gıda Maddelerinin Kontrolü İçin Tespit Edilen Gümrük Müdürlükleri” listesinde yer alan Tekirdağ ili sütununa “Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” eklenmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin EK-1 listesinde İstanbul ili Gümrük Müdürlükleri sütununda yer alan “Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü”nün adı “Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü” olarak, Kocaeli ili Gümrük Müdürlükleri sütununda yer alan “Gebze Gümrük Müdürlüğü” ve “Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü”nün adları sırasıyla “Dilovası Gümrük Müdürlüğü” ve “Kocaeli Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK-2 listesinde İstanbul ili Gümrük Müdürlükleri sütununda yer alan “Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü”nün adı “Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü” olarak, Kocaeli ili Gümrük Müdürlükleri sütununda yer alan “Gebze Gümrük Müdürlüğü”nün adı “Dilovası Gümrük Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.