12 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27757

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2010/1014

             Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Demokratik Pakistan’ın Dostları Grubu’nca kurulan Emanet Fonu’na 5.000.000 ABD Doları tutarında nakdi hibe verilmesine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 15/9/2010 tarihinde imzalanan ekli Anlaşmanın yürürlüğe girmesi; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 7/10/2010 tarihli ve 47281 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                           C. YILMAZ                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.                   Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                        S. A. KAVAF                                  F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                           Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

          M. DEMİR                              B. ATALAY                       N. ÇUBUKÇU                               M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                İçişleri Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.                          Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

Andlaşmanın Türkçe metnini görmek için tıklayınız

Andlaşmanın Yabancı dil metnini görmek için tıklayınız