11 Kasım 2010 Tarihli ve 27756 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6021 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6022 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6023 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6024  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6025 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6026 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
6027

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6028 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6029  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6030 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6031 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6032 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6033 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Petrol, Doğal Gaz ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6034 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6035 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6036 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ekvator Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6037 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6038 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6039 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6040 Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6041 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2010/969  Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/987    Devlete Ait Üniversitelere Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerinin Döner Sermaye Bütçelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Karar

2010/1084  Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa BİRİNCİOĞLU’nun Atanmasına Dair Karar (No: 2010/24)

—  Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahir ALKAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/25)

—  Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ’nin Atanmasına Dair Karar (No: 2010/26)

—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN’in Atanmasına Dair Karar (No: 2010/27)

—  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan ŞAHİN’in Atanmasına Dair Karar (No: 2010/28)

—  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa GÜDEN’in Atanmasına Dair Karar (No: 2010/29)

—  Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sami ÖZCAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/30)

—  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Fatih KARAASLAN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/31)

—  Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof. Dr. Sezer ŞENER KOMSUOĞLU’nun Atanmasına Dair Karar (No: 2010/32)

—  Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Prof. Dr. Kemalettin Suha AYDIN’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/33)

—  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yalçın KARAYAĞIZ’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/34)

—  Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mansur HARMANDAR’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/35)

—  Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER’in Atanmasına Dair Karar (No: 2010/36)

—  Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın Atanmasına Dair Karar (No: 2010/37)

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut ÖZER’in Atanmasına Dair Karar (No: 2010/38)

2010/1022 Bazı Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

2010/1086  Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ’in Atanması Hakkında Karar

—  Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bitlis Eren Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bitlis Eren Üniversitesi Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Uluslararası Denizcilik Örgütü Stratejisi 2010/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin 2010/20 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/25 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri