11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İLE YEMEN

CUMHURİYETİ BALIKÇILIK BAKANLIĞI ARASINDA BALIKÇILIK

VE SU ÜRÜNLERİ ALANLARINDA TEKNİK, BİLİMSEL VE

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6027                                                                                               Kabul Tarihi: 2/11/2010

             MADDE 1 – (1) 19 Şubat 2007 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanlarında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/11/2010