11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ DIŞ EKONOMİK

İLİŞKİLER AJANSI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6026                                                                                               Kabul Tarihi: 2/11/2010

             MADDE 1 – (1) 4 Kasım 2004 tarihinde Taşkent'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolü"nün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/11/2010