11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

ATAMA KARARI

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/778

             1 – Açık bulunan 1. dereceli ve +7600 ek göstergeli Gümrük Müsteşarlığına, Ziya ALTUNYALDIZ’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                                                                      10/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                             Devlet Bakanı