11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2010/1022

             Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri Bakanlığının 7/10/2010 tarihli ve 4636 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                               C. YILMAZ                              M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.               Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                            S. A. KAVAF                              F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                       Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

          M. DEMİR                              B. ATALAY                           N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                İçişleri Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                      Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

18/10/2010 TARİHLİ VE 2010/1022 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

ADI-SOYADI                             HALEN BULUNDUĞU GÖREV                   ATANDIĞI GÖREV

Akif AYHAN                               Tacikistan Cumhuriyeti Nezdinde                       Merkeze

                                                      Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

 

Mehmet Munis DİRİK                  Elçi, Genel Müdür Yardımcısı                            Tacikistan Cumhuriyeti

                                                                                                                                  Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti

                                                                                                                                  Büyükelçisi