11 Kasm 2010 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27756

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Uluslararas Denizcilik rgt

Stratejisi

GENELGE

2010/23

Birlemi Milletler Tekilatnn uzman kuruluu Uluslararas Denizcilik rgtne (IMO) ye lkelerin, uluslararas deniz emniyetinin salanmas ve deniz evresinin korunmas konusundaki stratejilerini IMO hedef ve politikalarna uygun olarak belirlemeleri gerekmektedir.

Bu erevede, lkemizin denizlerde can ve mal emniyetinin salanmas ile gemi kaynakl deniz ve hava kirliliinin nlenmesine ilikin IMO stratejisi;

- IMO tarafndan belirlenmi balayc kurallarn uygulanmasna ynelik gerekli tedbirlerinin alnmas,

- IMOnun tavsiye kararlarnn lkemiz ihtiyalar dorultusunda uygulanmas,

- Uluslararas deniz emniyetinin salanmas ve gemi kaynakl deniz kirliliinin nlenmesi konusunda lkemizin ykmlklerinin devaml surette gzden geirilerek bu ykmllklerin yerine getirilmesi,

- dari performans ve uygulama kapasitesinin artrlmas, ilgili kurumlar arasnda etkin bir ibirlii ve koordinasyonun salanmas,

hususlar esas alnarak Denizcilik Mstearl tarafndan gelitirilecektir.

Bu itibarla, IMO uygulamalarndan sorumlu kamu kurum ve kurulularnn yukarda belirtilen hususlar ile gelitirilecek stratejiye uyumlar, 21/6/1996 tarihli ve 22673 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Uluslararas Denizcilik Forumlar Koordinasyon Komisyonu Ynetmelii ile oluturulan Komisyon tarafndan takip ve koordine edilecek, Komisyon almalarnn ibirlii ve uyum ierisinde yrtlmesi iin tm kamu kurum ve kurulular gereken destek ve yardm salayacaktr.

Bu kapsamda, lkemizin IMO norm ve standartlarna uyum salamasnn teyit edilmesi ve denizcilik uygulamalarnn gelitirilerek ilgili kurumlarn performansnn artrlmas amacyla, Uluslararas Denizcilik rgt ye Devlet Denetim Programna (VIMSAS) aday olunmas uygun grlmtr. Tm kamu kurum ve kurulular, Denizcilik Mstearlnn koordinasyonunda, uluslararas denetime hazr duruma gelmek zere gerekli tedbirleri alacaklardr.

Bilgilerini ve gereini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan