11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2010/1086

             Diyanet İşleri Başkanlığına ekli listede adı belirtilen kişinin atanması; Devlet Bakanlığının 8/11/2010 tarihli ve 1656 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/11/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

        S. A. KAVAF                                  B. ARINÇ                         A. BABACAN                           F. N. ÖZAK

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı V.

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                          E. GÜNAY                                F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

           S. ERGİN                                   B. ATALAY                         H. YAZICI                              M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                    İçişleri Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.                      Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

9/11/2010 TARİHLİ VE 2010/1086 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

                         Adı Soyadı                                                                   Görevi

                         Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ                                        Diyanet İşleri Başkanı