11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

ATAMA KARARI

             Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/25

             Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof.Dr. Mahir ALKAN atanmıştır.

10/11/2010

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI