11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  10 Kasım 2010

  B.02.0.PPG.0.12-305-12091

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Kasım 2010 tarihinden itibaren Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İtalya ve Fransa’ya giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        10 Kasım 2010

      B.01.0.KKB.01-06-399-754

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 10/11/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12091 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Kasım 2010 tarihinden itibaren Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İtalya ve Fransa’ya giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI