11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  10 Kasım 2010

  B.02.0.PPG.0.12-305-12090

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Kasım 2010 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        10 Kasım 2010

      B.01.0.KKB.01-06-398-753

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 10/11/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12090 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Kasım 2010 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI