11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                       10 Kasım 2010

      B.01.0.KKB.01-06/B-16-688

BAŞBAKANLIĞA

             11-12 Kasım 2010 tarihlerinde Türkmenistan’a resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN vekâlet edecektir.

             Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI