11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA

HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6040                                                                                               Kabul Tarihi: 2/11/2010

             MADDE 1 – (1) 9 Nisan 2009 tarihinde Şam'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/11/2010