11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI İLE ARNAVUTLUK

CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KONUSUNDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6039                                                                                               Kabul Tarihi: 2/11/2010

             MADDE 1 – (1) 25 Mart 2005 tarihinde Ankara'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/11/2010