11 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27756

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ

BAKANLAR KURULU ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6038                                                                                               Kabul Tarihi: 2/11/2010

             MADDE 1 – (1) 15 Şubat 2005 tarihinde Tiran'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/11/2010