9 Kasm 2010 SALI

Resm Gazete

Say : 27754

YNETMELK

Yeni Yzyl niversitesinden:

YEN YZYIL NVERSTES LSANSST ETM VE

RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yeni Yzyl niversitesine bal enstitlerde gerekletirilecek lisansst eitim ve retim ile ilgili esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Yeni Yzyl niversitesi enstitlerinin rgn eitim veya uzaktan eitim yapan lisansst programlarna bavuran rencilerin kayt-kabul, devam, eitim-retim, snav, tez ve baarlarnn deerlendirilmesine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Anabilim dal/anasanat dal: Yksekretim Kurulu tarafndan karlan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde belirlenmi enstit anabilim dal/anasanat daln,

b) Doktora Program: Ortaretim alan retmenlii lisansla birletirilmi tezsiz yksek lisans dahil yksek lisans sonras, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli tp, di hekimlii, eczaclk ve veteriner faklteleri diplomas sonras ve fen/fen edebiyat fakltesi mezunlarnn ilgili mevzuat hkmlerine gre bir laboratuar dalnda kazandklar uzmanlk sonras sekiz yaryl sreli ve bu programa lisans derecesi ile kabul edilenler iin on yaryl sreli eitim, retim, bilimsel aratrma ve uygulama etkinliklerini,

c) Enstit: Yeni Yzyl niversitesinin lisansst eitim-retim yapan enstitlerini,

) Enstit Anabilim Dal Bakan/Enstit Anasanat Dal Bakan: Enstitlerde eitim program yrten lisans blmlerinin bakanlarn,

d) Enstit Kurulu: Mdrn bakanlnda, mdr yardmclar ve enstitde retim programlar bulunan ve/veya ortak eitim-retim program yrten enstit anabilim ve enstit anasanat dallar bakanlarndan oluan kurulu,

e) Enstit Ynetim Kurulu: Enstit Mdrnn bakanlnda, mdr yardmclar ve Mdrn gsterecei alt aday arasndan Enstit Kurulu tarafndan seilen retim yesinden oluan Kurulu,

f) Lisansst Eitim: Yksek lisans, doktora ve sanat dallarnda yaplan sanatta yeterlik almas programlarn,

g) Mdr: Yeni Yzyl niversitesine bal enstitlerin mdrlerini,

) Mtevelli Heyet: Yeni Yzyl niversitesi Mtevelli Heyetini,

h) Sanatta Yeterlik almas Program: Yksek lisans sonras sekiz yaryl ve bu programa lisans derecesi ile kabul edilenler iin on yaryl sreli; bilimi sanatla buluturan sanatta yeterlik eseri almasn ve bu almaya ilikin yazl rapor hazrlama ve uygulama etkinliklerini, mzik ve sahne sanatlarnda stn bir uygulama ve yaratcl ve zgn bir sanat eserinin yaratlmas yntem ve ilemlerini,

) Senato: Yeni Yzyl niversitesi Senatosunu,

i) Temel Tp Puan: Tpta uzmanlk snav (TUS)nda temel tp bilimleri testi-1 inci blmnden alnan standart puann 0,7, klinik tp bilimleri testinden alnan standart puann 0,3 ile arplarak toplanmas ile elde edilen puan,

j) niversite: Yeni Yzyl niversitesini,

k) Yksek Lisans Program: En az drt yl (sekiz yaryl) sreli bir yksekretim kurumundan lisans diplomas veya buna edeer bir derece alm olanlarn, lisans eitimi zerine yapacaklar drt yaryl sreli eitim, retim, bilimsel aratrma, sanat almalar ve uygulama etkinliklerini

ifade eder.

KNC BLM

Eitim ve retime likin Esaslar

Eitim ve retim programlar

MADDE 5 (1) Enstitler rgn eitim veya uzaktan eitim modeli ile tasarladklar lisansst almalarn;

a) Tezli/sanat eseri raporlu yksek lisans,

b) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yksek lisans,

c) Doktora/sanatta yeterlik almas program,

) Orta retim alan retmenlerinin yetitirilmesine ilikin;

1) Birletirilmi lisans ve tezsiz yksek lisans,

2) Tezsiz yksek lisans,

d) Btnleik tp bilim doktoras

programlar ile gerekletirir.

retim programlarnn almas

MADDE 6 (1) Enstitler Yksekretim Kurulunca onaylanan bilim/sanat dallarnda; eitli dzeylerde, enstit kurulunun nerisi ve Senato karar ile yeni programlar aabilir.

(2) Lisanst programlarn almas ve yrtlmesinde anabilim/anasanat dal btnl esas olur. Ancak, rencilerin dier anabilim dallar ders planlarnda yer alan kimi derslere yazlmalar zendirilerek deiik alanlarda uzmanlamalarna imkan salanr.

(3) Anabilim/anasanat dallar tarafndan nerilen programlar ile deiiklik nerileri enstit kurulu onay ve Senato karar ile yrrlk kazanr.

(4) Enstit Kurulu karar ve Senato onay ile dier enstitlerle ibirlii yaplarak ortak programlar alabilir.

Eitim ve retim creti

MADDE 7 (1) Lisansst eitim ve retim cretlidir.

(2) Eitim ve retim creti Mtevelli Heyet tarafndan her akademik yln sonunda bir sonraki akademik ylda uygulanmak zere belirlenir ve iln edilen sre iinde denir.

(3) Eitim ve retim cretini sresi iinde demeyen renciler; kayt yaptramaz, kayt yenileyemez, derslere yazlamaz, snavlara giremez ve rencilik haklarn kaybeder.

(4) Lisansst program normal sresi iinde tamamlayamayan renciler tekrar etmek zorunda olduklar derslere yazlmak ve/veya dersin snavna girmek iin, Mtevelli Heyet tarafndan o ders iin belirlenmi eitim-retim ve snav cretini der. Bu cretin belirlenmesinde dersin kredi/saati gz nnde tutulur.

Burslar

MADDE 8 (1) niversitede Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde Mtevelli Heyet karar ile eitli burslar verilebilir.

Kontenjanlar

MADDE 9 (1) Enstit Kurulu, her akademik yln sonunda, bir sonraki akademik ylda Enstitye kabul edilecek renci saysn, zel renciler ve yatay gei yolu ile kabul edilecek renciler dahil, Senatoya nerir. Kontenjanlar Senato tarafndan belirlenir.

Bavuru koullar ve bavuru tarihi

MADDE 10 (1) Lisansst retim yapacak programlara bavuracak adaylarda bu Ynetmelikte belirlenmi koullar dnda ek koullar da aranabilir. Bu ek koullar anabilim dal/anasanat dal bakannn nerisi, Enstit Kurulunun gr ve Senatonun karar ile belirlenir. Tm koullar ve bavuru tarihi Rektrlk tarafndan ilan edilir.

renci kabul

MADDE 11 (1) Yksek lisans programna bavuracak adaylarda aadaki artlar aranr:

a) Bir lisans diplomasna sahip olmak,

b) Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavnda (ALES) bavurduu programn puan trnde 55 standart puandan az olmamak zere Senato tarafndan belirlenen ALES standart puanna sahip olmak,

c) Enstit tarafndan alacak yabanc dil snavnda veya niversiteleraras Yabanc Dil Snav (DS) ve benzeri ulusal/uluslararas gvenilirlii olan dil snavlarndan Senatoca belirlenmi taban puan alm olmak,

) Snrlar Senato tarafndan belirlenmi lisans genel not ortalamasna sahip olmak,

d) Mlkatta/yetenek deerlendirmesinde baarl olmak gerekir. Ancak Enstit Ynetim Kurulu, internet ortamnda yrtlen tezsiz/sanat eseri raporsuz yksek lisans programlarna renci kabulnde adaylarn mlakata alnmamasna karar verebilir,

e) Olumlu referans sahibi olmak,

f) Trkeyi kullanma yeteneklerini gsteren ve neden yksek lisans yapmak istediini anlatan kompozisyon yazma becerisini kantlamak.

(2) Bir adayn yksek lisans programna kabulnde uygulanacak deerleme yntemi Senato tarafndan belirlenir. ALES puannn bu deerlemeye etkisi %50 den az olamaz.

(3) Gzel Sanatlar Fakltesi tarafndan tasarlanan yksek lisans programlarna bavuran adaylarda ALES puan aranmaz.

(4) Yabanc uyruklu adaylarla yurt dnda ikmet eden Trk vatandalarnn yksek lisans programna kabulne ilikin usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Doktora programna bavuru

MADDE 12 (1) Doktora programna bavuracak adaylarda aadaki artlar aranr:

a) Bir lisans veya yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli tp, di hekimlii ve veteriner faklteleri diplomasna, eczaclk ve fen fakltesi lisans veya yksek lisans derecesine veya Salk Bakanl tarafndan dzenlenen esaslara gre bir laboratuar dalnda kazandklar uzmanlk yetkisine sahip olmak,

b) ALESden bavurduu programn puan trnde 55, lisans diplomas ile bavuranlardan 70 standart puandan az olmamak zere Senato tarafndan belirlenen ALES standart puanna sahip olmak,

c) Snrlar Senato tarafndan belirlenmi lisans/yksek lisans genel not ortalamasna sahip olmak,

) Mlkatta baarl olmak,

d) Olumlu referans sahibi olmak,

e) Yabanc dili ve/veya Trkeyi kullanma yeteneklerini gsteren ve neden doktora yapmak istediini anlatan kompozisyon yazma becerisini kantlamak,

e) (DS)den en az 55 puan alm olmak veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puann edeeri bir puann sahibi olmak,

f) Yabanc uyruklu adaylarn ana dilleri dnda ngilizce, Almanca veya Franszca dillerinin birinden girecei DSden en az 55 puan alm olmalar veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puann edeeri bir puann sahibi olmalar.

(2) Bir adayn doktora programna kabulnde uygulanacak deerleme yntemi Senato tarafndan belirlenir. ALES puannn bu deerlemeye etkisi %50den az olamaz.

(3) Gzel Sanatlar Fakltesi tarafndan tasarlanan doktora programlarna bavuran adaylarda ALES puan aranmaz.

(4) Yabanc uyruklu adaylarla yurt dnda ikamet eden Trk vatandalarnn doktora programna kabulne ilikin usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Sanatta yeterlik programna bavuru

MADDE 13 (1) Sanatta yeterlik almas programna bavuracak adaylarda aadaki artlar aranr:

a) Bir lisans veya yksek lisans diplomasna sahip olmak,

b) ALESden bavurduu programn puan trnde 55, lisans diplomas ile bavuranlardan 70 standart puandan az olmamak zere Senato tarafndan belirlenen ALES standart puanna sahip olmak,

c) Snrlar Senato tarafndan belirlenmi lisans/yksek lisans genel not ortalamasna sahip olmak,

) Mlkatta baarl olmak,

d) Olumlu referanslarn sahibi olmak,

e) Yabanc dili ve/veya Trkeyi kullanma yeteneklerini gsteren ve neden sanatta yeterlilik almas yapmak istediini anlatan kompozisyon yazma becerisini kantlamak,

f) DSden en az 55 puan alm olmak veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puann edeeri bir puann sahibi olmak,

g) Yabanc uyruklu adaylarn; ana dilleri dnda ngilizce, Almanca veya Franszca dillerinin birinden girecei DSden en az 55 puan alm olmalar veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puann edeeri bir puann sahibi olmalar.

(2) Gzel Sanatlar Fakltesi tarafndan tasarlanan sanatta yeterlik almas programlarna bavuran adaylarda ALES puan aranmaz.

(3) Bir adayn sanatta yeterlik almas programna kabulnde uygulanacak deerleme yntemi Senato tarafndan belirlenir. ALES puannn bu deerlemeye etkisi %50 den az olamaz.

(4) Yabanc uyruklu adaylarla yurt dnda ikamet eden Trk vatandalarnn sanatta yeterlik almas programna kabulne ilikin usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Temel tp bilimlerinden doktoraya bavuru

MADDE 14 (1) Temel tp bilimlerinden doktora programna bavuracak adaylardan tp fakltesi kllar;

a) Tp Fakltesi lisans diplomasna sahip olmak,

b) 50 puandan az olmamak koulu ile Senatonun belirledii temel tp puanna veya ALESin saysal puan trnde 55 standart puandan az olmamak zere Senato tarafndan belirlenen ALES standart puanna sahip olmak

zorundadr.

(2) Tp Fakltesi mezunu olmayan adaylar;

a) Yksek lisans diplomasna sahip olmak,

b) Di Hekimlii Fakltesi veya Veteriner Fakltesi mezunu adaylar ad geen faklte lisans diplomasn ibraz etmek,

c) ALESden saysal puan trnde 55 standart puandan az olmamak zere Senato tarafndan belirlenen ALES standart puanna sahip olmak

zorundadr.

(3) Temel tp bilimlerinde doktora programna bavuracak adaylardan yukardaki koullar dnda aada belirtilen artlar da aranr:

a) Snrlar Senato tarafndan belirlenmi lisans/yksek lisans genel not ortalamasna sahip olmak,

b) Mlkatta baarl olmak,

c) Olumlu referans sahibi olmak,

) Yabanc dili ve/veya Trkeyi kullanma yeteneklerini gsteren ve neden doktora yapmak istediini anlatan kompozisyon yazma becerisini kantlamak,

d) DSden en az 55 puan alm olmak veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puann edeeri bir puann sahibi olmak,

e) Yabanc uyruklu adaylarn; ana dilleri dnda ngilizce, Almanca veya Franszca dillerinin birinden girecei DSden en az 55 puan alm olmalar veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puann edeeri bir puann sahibi olmalar.

(4) Bir adayn temel tp bilimlerinde doktora programna kabulnde uygulanacak deerleme yntemi Senato tarafndan belirlenir. Temel tp puannn veya ALES puannn bu deerlemeye etkisi %50den az olamaz.

(5) Yabanc uyruklu adaylarla yurt dnda ikamet eden Trk vatandalarnn temel tp bilimlerinde doktora programna kabulne ilikin usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Mlkat/yetenek deerlendirme jrileri ve baar deerlendirme yntemi

MADDE 15 (1) Adaylarn mlkat/yetenek deerlendirmesi jriler tarafndan yaplr. Jriler anabilim/anasanat dal bakan tarafndan nerilen ve enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan en az asl yeden oluur. Ayrca iki yedek ye seilir. Bir anabilim/anasanat dalnda yrtlen farkl lisansst programlar iin ayr jriler kurulabilir.

(2) Lisansst bir programa bavuran adayn baar durumu 100 tam puan zerinden hesaplanan toplam puan ile belirlenir.

(3) Yksek lisans programna renci kabulnde adayn baar notu aadaki arlklar gz nnde tutularak belirlenir:

a) ALES puannn %50si,

b) Enstit tarafndan alacak yabanc dil snavnda veya DS ve benzeri ulusal/uluslararas gvenilirlii olan dil snavlarndan Senatoca belirlenmi taban puandan az olmamak zere ald puann % 10u,

c) Lisans genel not ortalamasnn %20si,

) Mlkatta/yetenek deerlendirmesinde 100 tam puan zerinden ald puann %10u,

d) Trkeyi kullanma yeteneklerini gsteren ve neden yksek lisans yapmak istediini anlatan kompozisyon yazma becerisinin %10u,

e) Toplam puan 100 tam puan zerinden en az 65 olan adaylarn mlkat/yetenek deerlendirmesinin, jriler tarafndan hesaplanan toplam puan en yksek olan adaydan balanarak sralanmas,

f) Adaylarn toplam puanlarnn eit olmas durumunda lisans genel not ortalamalar

gz nnde tutulur.

(4) Doktora/sanatta yeterlik almas programna renci kabulnde adayn baar notu aadaki arlklar gz nnde tutularak belirlenir:

a) ALES puannn %50si,

b) DSden veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan ald puann % 10u,

c) Yksek lisans/lisans genel not ortalamasnn %10u,

) Mlkatta/yetenek deerlendirmesinde 100 tam puan zerinden ald puann %20si,

d) Trkeyi kullanma yeteneklerini gsteren ve neden doktora/sanatta yeterlik almas yapmak istediini anlatan kompozisyon yazma becerisinin %10u,

e) Toplam puan 100 tam puan zerinden en az 70 olan adaylarn mlkat/yetenek deerlendirmesinin, jriler tarafndan hesaplanan toplam puan en yksek olan adaydan balanarak sralanmas,

f) Adaylarn toplam puanlarnn eit olmas durumunda mlkatta/yetenek deerlendirmesinde ald puan

gz nnde tutulur.

(5) Mlkat/yetenek deerlendirme jrisi yapt sralamay bir liste halinde Enstit Mdrlne bir tutanak ile teslim eder.

(6) Enstit Ynetim Kurulu, gerekli koullar salayan adaylar ilgili programn kontenjanna gre asl ve yedek liste halinde belirleyerek karara balar.

(7) Farkl alanlarda lisans yapm adaylarn yksek lisans programna dorudan kabulne veya bilimsel hazrlk programna ynlendirilmelerine, ilgili anabilim dal bakanlnn gr alnarak Enstit Ynetim Kurulu karar verir.

Bilimsel/sanatsal hazrlk programna renci kabul

MADDE 16 (1) Yksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik almas programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylar, mlkat/yetenek deerlendirme jrisinin nerisi ve ilgili anabim/anasanat dal bakannn olumlu gr zerine Enstit Ynetim Kurulu karar ile ilgili bilime ilikin eksikliklerini gidermek amac ile en ok iki yaryl sreli bilimsel hazrlk programna kabul edilir:

a) Lisans derecesini bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda alm olan adaylar,

b) Lisans derecesini baka bir niversite veya yksekretim kurumundan alm olan yksek lisans program adaylar,

c) Lisans veya yksek lisans derecelerini/derecesini baka bir niversite veya yksekretim kurumundan alm olan doktora/sanatta yeterlik almas program adaylar,

) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar doktora/sanatta yeterlik almas programndan farkl alanda alm olan adaylar.

(2) Bilimsel/sanatsal hazrlk programna renci kabulnde bu Ynetmeliin 11 inci ve 12 nci maddelerinde belirtilen esaslar gz nnde tutulur.

(3) Bilimsel/sanatsal hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez. Ancak, bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk derslerinin yan sra ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun onay ile lisansst programa ait dersler de alabilir.

(4) Bilimsel/sanatsal hazrlk programna kaydolan renciler derslere devam etmek ve en az 2.00 akademik ortalama tutturarak baarl olmak zorundadr. Baarsz rencilerin Enstit ile iliii kesilir.

(5) Bilimsel/sanatsal hazrlk program en fazla bir takvim yldr ve izinler dnda uzatlamaz. Bu sre normal renim sresinden saylmaz.

Enstitye kayt

MADDE 17 (1) Lisansst programlarna kabul edilen adaylarn Enstitye kaytlar, Enstit akademik takviminde belirtilen gnlerde yaplr. Programa kabul edilen adaylar gerekli belgeleri sresi iinde renci leri Dairesi Bakanlna vererek kesin kaytlarn yaptrrlar. Belirlenmi eitim retim cretini dememi veya sresi iinde mazeretsiz olarak kesin kaydn yaptrmayan adaylar kayt haklarn kaybederler.

Yatay geile renci kabul

MADDE 18 (1) Baka bir niversiteye bal enstitlerin birinden niversitenin bir Enstitsne benzer nitelikte olan ve edeerlii ilgili kurul tarafndan onaylanan programlardan yatay gei yapmak isteyenlerin, Enstitye kabul edilebilmeleri iin; rencinin ilk girdii Enstitde en az bir yaryl lisansst renim grm, ald btn derslerin her birinden baarl olmu ve yatay gei yapmak istedii lisansst programlara renci kabul koullarn yerine getirmi olmas gerekir.

(2) niversitenin enstit ve anabilim dallar arasndaki yatay geiler ile tezli ve tezsiz/sanat eseri raporsuz yksek lisans programlar arasndaki geiler iin de ayn koullar aranr. Bu geiler iin bavurular sadece ders alma aamasnda yaplabilir.

(3) Yatay ve dier gei rencilerinin edeer programlardan alm ve baarm olduklar dersler konusundaki muafiyet deerlendirmeleri ilgili kurul tarafndan yaplr.

(4) Dier usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

zel renci kabul

MADDE 19 (1) zel renciler; bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup bu program kapsamnda bilgi ve becerilerini arttrmak isteyen ve bu nedenle ilgili kurulun onay ile programn ders plannda yer alan kimi derslere dardan katlma izni verilen rencilerdir.

(2) zel rencilere aldklar ders ya da derslere ilikin devam ve baar durumlarn gsteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir.

(3) zel rencilere niversitenin diplomas verilmez. Bu renciler statye ynelik rencilik haklarndan yararlandrlmaz.

(4) Program derslerini alan bir zel renci, programn renci kabul koullarn tmyle yerine getirerek yksek lisans rencisi statsn kazanabilir. Bu durumda zel renci olarak baardklar derslerin kredileri geerli saylr ve bu dersler rencinin transkriptine ilenir.

(5) Dier usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yar yl sistemi ve eitim-retim takvimi

MADDE 20 (1) Eitim-retim takvimi (akademik takvim) enstitlerin zellikleri dikkate alnarak Senato tarafndan belirlenir. Bu takvim en ge yeni eitim-retim ylnn balama tarihinden bir ay nce ilan edilir.

(2) Bir eitimretim yl gz ve bahar olmak zere, her biri ondrt hafta sren iki yaryldan oluur. Yaryl sonu snav gnleri bu srenin dndadr. Senato gerekli grd hallerde yaryl srelerini uzatabilir ya da ksaltabilir. Gerekli hallerde ilgili ynetim kurulu kararyla baz dersler ve/veya snavlar Cumartesi gnleri yaplabilir.

Eitim-retim dili

MADDE 21 (1) Enstitlerde retim dili Trkedir. Ancak, Enstit Kurulunun nerisi ve Senatonun karar ile belirli programlarda derslerin tm ya da baz dersler yabanc dilde verilebilir.

(2) Tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri almalarnda yaz dili Trkedir. Bu almalar ilgili anabilim dal/ana sanat dalnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun onay ile yabanc dilde yazlabilir.

(3) Belirli bir programda eitim-retimin tmyle yabanc bir dille yaplmasna karar verilmesi durumunda; ilgili program tamamlanana kadar eitim-retim iin belirlenmi tm aamalarda yabanc dil kullanlr.

Ders planlar ve kredili sistem

MADDE 22 (1) Bir programda alacak dersler ilgili anabilim/ana sanat dal tarafndan hazrlanr ve Enstit Kurulunda grlr, ilgili kurul kararlarnn Senato tarafndan onaylanmas ile yrrle girer.

(2) Enstit programlarnda kredili sistem uygulanr. Ders planlarnda yer alan bir dersin kredi yk belirlenirken Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) ilkeleri gz nnde tutulur.

(3) Dier usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Dersler ve ders sorumlular

MADDE 23 (1) Dersler, zorunlu ve semeli dersler olmak zere iki grupta toplanr. Alacak zorunlu ve semeli dersler ve bu dersleri verecek retim elemanlar, anabilim/anasanat dal tarafndan belirlenir ve Enstit Kurulu tarafndan karara balanr ve iln edilir.

(2) Lisansst dersler, ncelikle retim yeleri tarafndan verilir. Zorunlu hallerde anabilim dal bakanlnn gerekeli nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun onay ile retim grevlileri/sanat retim elemanlar da ders sorumlusu olabilir. Gerekli grldnde niversite Ynetim Kurulu karar ile niversite dndan da grevlendirme yaplabilir.

Kayt yenileme

MADDE 24 (1) Lisansst program rencileri; akademik takvimde gsterilmi tarihlerde ve her yaryl banda derslere yazlrken kayt yenilemek zorundadr.

(2) Eitim retim cretini belirlenmi zamanda veya kendilerine zel olarak belirtilmi tarihte dememi olan rencilerin kaytlar yenilenmez.

(3) renci, kaydn bizzat yenilemek zorundadr. Geerli mazereti nedeni ile kaydn yenileyememi renciler, ders alma-brakma sresinde kayt yaptrabilir. Bu sre iinde de kayt yenilemeyen rencinin Enstit ile iliii kesilir.

Derse yazlmak-dersi brakmak

MADDE 25 (1) renciler her yaryl banda ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde, danmanlar ile birlikte o dnemde alacaklar dersleri belirler ve derslere yazlr.

(2) rencilerin n koullu derslere ders planlarndaki sra gz nnde tutularak yazlmas gerekir.

(3) renciler, hakl ve zorunlu nedenlerle bavurmalar halinde, kesinletirerek yazld bir dersi yazlma tarihini takip eden iki hafta iinde danmannn onay ile brakabilir ve bir baka derse yazlabilir.

(4) renciler danmann ve anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi, Enstit Ynetim Kurulunun karar ile baarsz olduklar bir dersin yerine baka bir derse yazlabilirler.

Ders tekrar

MADDE 26 (1) Herhangi bir dersten herhangi bir nedenle baarsz olan renciler; o derse ald ilk dnemde yazlmak zorundadr.

(2) Yazlm olduu derslerden geer not alm olmasna ramen genel arlkl not ortalamas (GANO) bu Ynetmelikte belirlenmi dzeyde olmayan renciler, GANOlarn belirtilen dzeye karncaya kadar, daha nce aldklar dersler arasndan setikleri dersleri tekrar ederler.

(3) Tekrarlanan derslerde nceki baar notu ne olursa olsun, alnan son not geerlidir.

Kredi aktarma

MADDE 27 (1) Enstitden zel renci olarak alnan dersler ile baka bir yksekretim kurumundan alnan lisansst derslerin kredileri; danmann gr, anabilim/anasanat dal bakannn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun onayyla rencinin devam etmekte olduu programa aktarlabilir.

(2) Aktarlacak kredi toplam, programn toplam kredi yknn yarsn geemez.

Devam zorunluluu

MADDE 28 (1) lk defa alnan dersler ile (F) notu nedeni ile tekrarlanan derslere devam zorunludur. Derslerin %30undan fazlasna devam etmeyen renci, snavlara alnmaz ve kendisine devamsz (F) notu verilir.

NC BLM

Tezli/Sanat Eseri Raporlu Yksek Lisans Program

Amac ve kapsam

MADDE 29 (1) Tezli/sanat eseri raporlu yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel/sanatsal aratrma yapma yoluyla bilgilere erimesini, bilgiyi deerlendirmesini ve yorumlama yetenei kazanmasn salamaktr. Bu program toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez almasndan oluur. Seminer dersi ve tez/sanat eseri rapor almas kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

(2) renci, en ge nc yaryln banda tez/sanat eseri raporu almasna kayt yaptrmak ve sonraki yaryllarda da kaydn yenilemek zorundadr.

(3) renci yazlaca derslerin en ok ikisini, lisans renimi srasnda almam olmas kouluyla, danmannn onaylad lisans dersleri arasndan seebilir. Bu dersler, ilgili anabilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan lisans derslerinden de seilebilir.

Eitim-retim sresi

MADDE 30 (1) Tezli/sanat eseri raporlu yksek lisans programn tamamlama sresi en ok drt yaryldr. Bu program daha ksa srede tamamlayan renciler erken mezun olabilir. Bu durumla ilgili dzenlemeleri Enstit Ynetim Kurulu yapar.

(2) Bu Ynetmelikle belirlenmi baar koullarn yerine getiremeyecei anlalan rencilerin Enstit ile iliii sre bitiminden nce kesilebilir.

(3) Drt yaryl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini baaryla tamamlayamayan veya GANOsu 2.50nin altnda olan rencilerin Enstit ile iliii kesilir.

(4) Yazlmak zorunda olduu tm kredili ve kredisiz dersleri baarm ve GANOsu 2.50 olan rencilerden, drdnc yaryl tamamlamasna ramen henz tezini/sanat eseri raporunu tamamlayamam olanlara; danmannn gerekeli gr ve anabilim/anasanat dal bakannn nerisi ile Enstit Ynetim Kurulu tarafndan iki yaryl ek sre verilebilir. Bu sre iinde de tezini/sanat eseri raporunu tamamlamayan ve tezini/sanat eseri raporunu savunmayan rencinin enstit ile iliii kesilir.

(5) Tez/sanat eseri almasnda st ste iki veya aralkl olarak kez baarsz not alan rencinin Enstit ile iliii kesilir.

Danman atamas

MADDE 31 (1) Anabilim/anasanat dal bakanl her renci iin bir tez/sanat eseri almas konusu ve tez/sanat eseri almas danmann en ge ikinci yaryln sonuna kadar Enstitye bildirir. Tez/sanat eseri almas danman Enstit Ynetim Kurulu karar ile kesinleir.

(2) Tez/sanat eseri almasnn niteliinin birden fazla danman gerektirdii durumlarda ayn usul ile ikinci danman atanr.

(3) Danmanlar retim yeleri veya nitelikleri ilgili Enstit Ynetim Kurulunca belirlenen retim grevlileri arasndan seilir.

Yksek lisans tezi/sanat eseri raporu nerisi

MADDE 32 (1) Programdaki derslerini tamamlayarak gerekli krediyi salayan renci bir tez/sanat eseri nerisi hazrlamak ve nerisini ilgili anabilim dalna bildirmek zorundadr.

(2) Tezin/sanat eseri raporunun bal ve kapsam renci ve danman tarafndan, anabilim/anasanat dalnn yrtt ve planlad projeler de gz nnde bulundurularak belirlenir.

(3) Tez/sanat eseri nerisi, ilgili anabilim/anasanat dal bakannn olumlu gr ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile kesinleir.

Yksek lisans tezinin/sanat eseri raporunun sonulanmas

MADDE 33 (1) Tezli/sanat eseri raporlu yksek lisans programndaki bir renci, Senato tarafndan kabul edilmi tez yazm klavuzuna uygun biimde yazd tezini/sanat eseri raporunu alt nsha olarak Enstit Mdrlne teslim eder.

(2) renci; teslim edilen tezi/sanat eseri raporunu jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(3) Yksek lisans tez/sanat eseri raporu deerlendirme jrisi, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun onay ile grevlendirilir. Jri; biri rencinin tez/proje danman ve en az biri baka anabilim/anasanat dalndan olmak zere en az yeden oluur.

(4) kiilik jrilerde; jri tarafndan deerlendirilecek tez/sanat eseri raporu iin birden ok tez/proje danmannn atanm olmas durumunda, jride ancak bu danmanlardan biri grev alabilir.

(5) Jri yeleri, sz konusu tezin/sanat eseri raporunun kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez savunmasna/sanat eseri savunmasna alr. Bu savunma; tez sunumu/rapor sunumu ve teze/rapora ilikin soru-cevap blmnden oluur. Tez/sanat eseri raporu savunmas izleyiciye ak olarak yaplr.

(6) Tez/sanat eseri raporu savunmasnn tamamlanmasndan sonra jri tez/sanat eseri raporu hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar jri tarafndan savunmay izleyen gn iinde ilgili Enstit Mdrlne bir tutanakla bildirilir.

(7) Tezi/sanat eseri raporu reddedilen rencinin Enstit ile iliii kesilir.

(8) Tezi/sanat eseri raporu hakknda dzeltme karar verilen renci en ok ay iinde gereini yaparak tezini/sanat eseri raporunu ayn jri nnde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi/sanat eseri raporu kabul edilmeyen rencinin Enstit ile iliii kesilir.

Baarl tezler, baarl sanat eseri raporlar ve tezli/sanat eseri raporlu yksek lisans diplomas

MADDE 34 (1) Baarl bulunan yksek lisans tezinin ciltlenmi en az kopyas, tez savunma tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili Enstit Mdrlne teslim edilir.

(2) Tezin bilgisayar diski (CD) zerine kaydedilmi kopyas, Yksekretim Kurulu tarafndan istenen tez iin doldurulmu tez veri giri formu, Trke ve yabanc dilde zet bilgi ieren bilgisayar diski (CD), Enstit tarafndan istenen tezin Trke ve yabanc dilde yazlm ve danman tarafndan onaylanm zetlerini ieren bilgisayar diski (CD) ve ilgili btn belge ve bilgiler Enstitye ulatktan sonra, rencinin dosyas Enstit Ynetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet iin btn koullar eksiksiz yerine getiren rencinin mezuniyetine karar verilir.

(3) Mezuniyetine karar verilen yksek lisans rencilerine tezli yksek lisans diplomas verilir.

(4) Diplomada; rencinin kaytl olduu anabilim dal ve baarm olduu programn ad ve var ise ald unvan belirtilir. Diplomada Enstit Mdr ve Rektrn imzas bulunur.

DRDNC BLM

Tezsiz/Sanat Eseri Raporsuz Yksek Lisans Program

Amac ve kapsam

MADDE 35 (1) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yksek lisans programnn amac; renciye mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Bu program, toplam 30 krediden az olmamak kouluyla, en az on adet ders ve mezuniyet projesi dersinden oluur. Mezuniyet projesi dersi kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

(2) renci, mezuniyet projesine balatld yarylda ilgili proje dersine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda niversitenin tez yazm kurallarna uygun bir proje raporu vermek zorundadr.

(3) renci yazlaca derslerin en ok n, lisans renimi srasnda almam olmas kouluyla, danmannn onaylad lisans dersleri arasndan seebilir.

Danman atamas

MADDE 36 (1) Anabilim/anasanat dal bakanl her renci iin ders ve mezuniyet projesi danmann en ge birinci yaryln sonuna kadar Enstitye bildirir. Danman atanmas Enstit Ynetim Kurulu karar ile kesinleir.

(2) Danmanlar retim yeleri veya nitelikleri ilgili Enstit Ynetim Kurulunca belirlenen retim grevlileri arasndan seilir.

Eitim-retim sresi

MADDE 37 (1) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yksek lisans programn tamamlama sresi en ok alt yaryldr.

(2) Bu sre iinde baaramad dersleri olan veya tm derslerden baarl olduu halde GANOsu 2.50nin altnda olan rencilerin Enstit ile iliii kesilir.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 38 (1) Kredili derslerini ve mezuniyet projesini baaryla tamamlayan tezsiz yksek lisans rencisine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(2) Diplomada; rencinin kaytl olduu anabilim dal ve baarm olduu programn ad ve var ise ald unvan belirtilir ve diplomada Enstit Mdr ve Rektrn imzas bulunur.

BENC BLM

Doktora Program

Amac ve kapsam

MADDE 39 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni, derin ve aklc bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr.

(2) Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora program; yksek lisans derecesine sahip olan renciler iin toplam 21 krediden az olmamak kouluyla, en az yedi adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(4) Doktora program; lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin toplam 42 krediden az olmamak kouluyla ondrt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(5) Lisansst dersler ilgili Enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(6) Lisans blmleri ders planlarnda bulunan derslerden hi biri ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(7) Doktora programlar yurt ii ve yurt d btnletirilmi doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn uygulama usul ve esaslar Senatonun gr zerine Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenir.

renim sresi

MADDE 40 (1) Doktora programn tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin sekiz yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin on yaryldr. renciler doktora programn bu sreden nce tamamlayarak erken mezun olabilirler. Bununla ilgili dzenlemeler Enstit Ynetim Kurulunca yaplr.

(2) Bu Ynetmelik koullarn yerine getirememesi nedeni ile baarl olamayaca kesinleen rencinin Enstit ile iliii bu maddede belirtilen sreden nce kesilebilir.

(3) Doktora programna yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler kendileri iin hazrlanm programn ders planlarnda gsterilmi kredili dersleri drt yarylda baaryla tamamlamak zorundadr. Bu sre ierisinde renimlerini tamamlayamayan rencilerin Enstit ile iliii kesilir.

(4) Doktora programna lisans derecesi ile kabul edilen renciler kendileri iin hazrlanm programn ders planlarnda gsterilmi kredili dersleri alt yarylda baaryla tamamlamak zorundadr. Bu sre ierisinde renimlerini tamamlayamayan rencilerin Enstit ile iliii kesilir.

(5) Kredili derslerini sresi iinde baaryla tamamlayamayan veya GANOsu 3.00n altnda olan rencinin Enstit ile iliii kesilir.

(6) Kredili derslerini baaryla tamamlayan, yeterlik snavnda baarl olan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen sre sonuna kadar tamamlayamayan rencilere, danmannn olumlu gr, ilgili Enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun onay ile tezini tamamlamas ve ardndan da jri nnde savunmas iin en fazla drt yaryl ek sre verilebilir.

Danman atamas

MADDE 41 (1) Anabilim/anasanat dal bakanl her renci iin bir tez almas konusu ve tez almas danmann en ge nc yaryln sonuna kadar Enstitye bildirir. Tez danman atanmas Enstit Ynetim Kurulu karar ile kesinleir.

(2) Tez almasnn niteliinin birden fazla danman gerektirdii durumlarda ayn usul ile ikinci danman atanr.

(3) Danmanlar retim yeleri arasndan seilir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik snav

MADDE 42 (1) Yeterlik snavlar, ilgili anabilim dal bakanl tarafndan nerilen, Enstit Ynetim Kurulu tarafndan onaylanan ve srekli grev yapan be kiilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite; farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla snav jrileri kurabilir.

(2) Yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinliine bilgi birikimine sahip olup olmadnn snanmasdr. Yeterlik snavlar ylda iki kez, derslerin baaryla tamamland yaryl izleyen Ekim-Kasm veya Nisan-Mays aylarnda yaplr.

(3) Yksek lisans derecesi ile programa kaydolan doktora rencisi kaydolduu tarihten itibaren en ge beinci yaryln, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr. Belirtilen sreler sonunda doktora yeterlik snavna girmeyen ve Enstit Ynetim Kurulunun kabul edebilecei geerli mazeretini belgeleyemeyen rencinin Enstit ile iliii kesilir.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Her anabilim dalnda, alann zelliklerine gre yazl ve szl snavlar farkl biimde dzenlenebilir. Doktora yeterlik komitesi; snav jri nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, Enstit anabilim dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili Enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr. Bu snavda da baarsz olan rencinin doktora program ile iliii kesilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi; kredi ykn tamamlam ve yeterlik snavn da baarm bir renciye bilimsel bir gerekeye bal olarak ve tez almasna balamadan nce fazladan kredi yk verebilir. Fazladan alnacak dersi/dersleri altnc yaryln sonuna kadar tamamlayamayan ya da bu derslerden baarl olamayan veya akademik ortalamas 3.00n altnda olan rencinin Enstit ile iliii kesilir.

(7) Doktora programna lisans derecesi ile kabul edilmi, en az yedi derste baarl olmu ve 21 kredi salam olan bir renci tezli ya da tezsiz yksek lisans programna gemek iin bavurabilir. Bu durumdaki rencilere yksek lisans programn tamamlamak iin gerekli olan esaslar uygulanr.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 (1) Yeterlik snavnda baarl olan renci iin, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun onay ile bir ay iinde bir tez izleme komitesi kurulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Tez danman komitenin doal yesidir. Dier iki yeden biri ilgili anabilim dal iinden ve dieri tez nerisine uygun bir baka anabilim dalnn retim yeleri arasndan seilir. kinci tez danmannn olmas durumunda, ikinci tez danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin yeleri ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun onay ile deitirilebilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 44 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci; en ge alt ay iinde; yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan bir tez nerisi raporu hazrlar. renci, danmannn olurunu alarak bu raporu szl savunmadan en az onbe gn nce komite yelerine datr. renci tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin savunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, anabilim dal bakanlnca tez nerisi savunmasn izleyen gn iinde ilgili Enstit Mdrlne tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci ay iinde, danmann ve tez konusunu deitiren bir renci ise alt ay iinde yeni tez nerisi savunmasna alnr. Yeni tez nerisi savunmas sonunda da tez nerisi reddedilen rencinin Enstit ile iliii kesilir.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, Ocak-Haziran srecinde ve Temmuz-Aralk srecinde birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapt almalar zetler ve bir sonraki dneme ilikin alma planna yer verir.

(5) rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir. Komite tarafndan st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz bulunan rencinin Enstit ile iliii kesilir.

Doktora almalarnn sonulanmas ve doktora tez jrisi

MADDE 45 (1) Doktora programndaki her renci, tezine ilikin almalarn Senato tarafndan kabul edilmi tez yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Doktora tez jrisi en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be retim yesinden oluur. Jri, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun onay ile grevlendirilir. Tez izleme komitesinde yer alan retim yesi jrinin doal yesidir.

(3) Jri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez savunmasna alr. Tez savunmas, tez sunumu ve bunun ardndan teze ilikin soru-cevap blmnden oluur. Doktora savunmas dinleyiciye aktr.

(4) Tez savunmasnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, anabilim dal bakanlnca tez savunmasn izleyen gn iinde ilgili Enstitye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen rencinin Enstit ile iliii kesilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci, en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen rencinin Enstit ile iliii kesilir.

Doktora diplomas

MADDE 46 (1) Tez savunmasnda baarl olan renciler doktora tezinin ciltlenmi en az kopyasn, tez savunmas tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili Enstitye teslim etmek zorundadr.

(2) Tezin bilgisayar diski zerine kaydedilmi kopyas, Yksekretim Kurulu tarafndan istenen tez iin doldurulmu tez veri giri formu ile Trke ve yabanc dilde zet bilgi ieren bilgisayar diski, Enstit tarafndan istenen ve tezin Trke ve yabanc dilde yazlm ve danman tarafndan onaylanm zetlerini ieren bilgisayar diski ve ilgili btn belge ve bilgiler Enstitye ulatktan sonra rencinin dosyas Enstit Ynetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet iin btn koullar eksiksiz yerine getiren rencinin mezuniyetine karar verilir.

(3) Mezuniyetine karar verilen doktora rencilerine doktora diplomas verilir. Doktora diplomasnda rencinin izlemi olduu Enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur. Doktora diplomalar, Enstit Mdr ve Rektrn imzasn tar.

ALTINCI BLM

Sanatta Yeterlik almas

Amac ve kapsam

MADDE 47 (1) Sanatta yeterlik almas; zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve yaratcl amalayan bir yksekretim programdr.

(2) Sanatta yeterlik program, yksek lisans derecesine sahip olan renciler iin toplam 21 krediden az olmamak kouluyla; en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalardan oluur.

(3) Sanatta yeterlik program, lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin toplam 42 krediden az olmamak kouluyla ondrt adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalardan oluur.

(4) Lisansst dersler ilgili Enstit anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

Sre

MADDE 48 (1) Sanatta yeterlik programn tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin sekiz yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin on yaryldr. renciler sanatta yeterlik programn bu sreden nce tamamlayarak erken mezun olabilirler. Bununla ilgili dzenlemeler Enstit Ynetim Kurulunca yaplr.

(2) Bu Ynetmelikte belirtilen koullar yerine getirememesi nedeni ile baarl olamayaca kesinleen rencinin Enstit ile iliii bu maddede belirtilen sreden nce kesilebilir.

(3) Sanatta yeterlik programna yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler kendileri iin hazrlanm programn ders planlarnda gsterilmi kredili dersleri drt yarylda baaryla tamamlamak zorundadr. Bu sre ierisinde renimlerini tamamlayamayan rencilerin Enstit ile iliii kesilir.

(4) Sanatta yeterlik programna lisans derecesi ile kabul edilen renciler kendileri iin hazrlanm programn ders planlarnda gsterilmi kredili dersleri alt yarylda baaryla tamamlamak zorundadr. Bu sre ierisinde tamamlayamayan rencilerin Enstit ile iliii kesilir.

(5) Kredili derslerini sresi iinde baaryla tamamlayamayan veya GANOsu 3.00n altnda olan rencinin Enstit ile iliii kesilir.

(6) Kredili derslerini ve uygulamalarn baaryla tamamlayan, ancak tez/sergi/proje almasn bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen sre sonuna kadar tamamlayamayan rencilere, danmannn olumlu gr, ilgili Enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun onay ile tezini/sergisini/projesini tamamlamas ve ardndan da jri nnde savunmas iin en fazla drt yaryl ek sre verilebilir.

Danman atanmas

MADDE 49 (1) Anasanat dal bakanl, her renci iin ders ve uygulama seimi ile sanatta yeterlik konusunda tez/sergi/proje almalarnn yrtlmesinde danmanlk yapacak birer retim yesini ders ve tez-proje danman olarak ilgili Enstitye nerir. Danman atanmas Enstit Ynetim Kurulu karar ile kesinleir. Danmann, en ge drdnc yaryl sonuna kadar atanmas zorunludur.

(2) Danmanlar anasanat dal retim yeleri veya nitelikleri ilgili Enstit Ynetim Kurulunca belirlenen retim grevlileri arasndan seilir.

Sanatta yeterlik almasnn sonulanmas

MADDE 50 (1) Sanatta yeterlik tezi hazrlayan bir renci elde ettii sonular, sergi veya proje hazrlayan bir renci ise almasn aklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafndan kabul edilmi tez yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve ayrca sanatta yeterliini belgeleyecek tezini/sergisini/projesini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Sanatta yeterlik jrisi en az ikisi baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be retim yesinden oluur. Jri, ilgili anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun onay ile grevlendirilir. rencinin danman jrinin doal yesidir.

(3) Jri, sz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi sanatta yeterlik savunmasna alr. Sanatta yeterlik savunmas; sanatta yeterlik sunumu ve bunun ardndan teze/sergiye/projeye ilikin soru-cevap blmnden oluur. Sanatta yeterlik savunmas dinleyiciye ak bir ortamda da yaplabilir.

(4) Savunmasnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez/sergi/proje (resital, konser, temsil) hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, anasanat dal bakanlnca savunmay izleyen gn iinde ilgili Enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik almas reddedilen rencinin Enstit ile iliii kesilir. Sanatta yeterlik almas hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak, yeterlik almasn ayn jri nnde yeniden savunur. Bu snav sonunda da sanatta yeterlik almas kabul edilmeyen rencinin Enstit ile iliii kesilir.

Sanatta yeterlik diplomas

MADDE 51 (1) Sanatta yeterlik almasnda baarl olan renciye, dier koullar da salamak kaydyla sanat dalnn zelliine gre verilecek alan belirleyen bir diploma verilir. Diplomalar, Enstit Mdr ve Rektrn imzasn tar.

YEDNC BLM

Baar Deerlendirme Esaslar ve Snavlar

retim elemannn sorumluluu

MADDE 52 (1) retim elemanlar; derslerine yazlan rencileri tutum ve davranlar, derse katk ve ilgileri, yaryl ii almalar, snav sonular ile izlemek, tanmak ve rencilerini nesnel leklerle tarafsz, eit ve adil deerlendirmekle sorumludur.

(2) retim eleman baar notu iin takdir yetkisini kullanr.

Snavlar

MADDE 53 (1) Her ders iin says retim eleman tarafndan belirlenen ksa sreli snavlar, en az bir ara snav/benzeri almalar ve bir yaryl sonu snav yaplr.

Ara snavlar/benzeri almalar

MADDE 54 (1) Ara snavlar, snav tarihleri ve snanacak bilgi konularnn nceden duyurulduu snavlardr. Ara snavlarn says ve zaman ilgili retim eleman tarafndan rencilere duyurulur.

(2) Ara snavlar o ders iin belirlenmi saatler iinde yaplr. Snavla ilgili retim eleman Enstit ile ibirlii yapar.

(3) Ara snava veya benzeri almaya katlmam rencilerin mazeretleri dersin retim eleman tarafndan deerlendirilir ve uygulanacak ilem Enstit Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

Yaryl sonu snavlar

MADDE 55 (1) Yaryl sonu snavlar, rencinin bir yaryldaki bilgisinin ve performansnn lld ve baarsnn deerlendirilmesinde nemli arl olan snavlardr. Bu snavn baar deerlemesindeki etki derecesi retim eleman tarafndan belirlenir ve duyurulur.

(2) Yaryl sonu snavlarnn balang ve biti tarihleri Senato tarafndan belirlenir ve yaryl banda yaymlanan akademik takvimle duyurulur.

(3) Bu snavlar iin gerekli donanm niversite tarafndan salanr ve snav niversite yerlekesinde yaplr.

Mazeret snavlar

MADDE 56 (1) Yaryl sonu snavna katlmam rencilerin mazereti Enstit Ynetim Kurulu tarafndan deerlendirilir. Mazereti kantlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafndan kabul edilmesi halinde mazeret snav tarihleri ilan edilir.

Notlar ve saysal edeerleri

MADDE 57 (1) retim elemanlar, derslerine yazlan her renciyi bu Ynetmeliin 52 nci maddesi hkmleri dorultusunda; ksa sreli snavlar, ara snavlar ve yaryl sonu snav sonularn veya snav yerine geen benzeri almalar da gz nnde tutarak deerlendirir. Bu deerlendirmeler sonucunda aadaki tabloda gsterilen baar notlarndan birini rencinin o dersteki baar notu olarak takdir eder:

Baar notlar Saysal edeeri

A 4.0

A- 3.7

B+ 3.3

B 3.0

B- 2.7

C+ 2.3

C 2.0

C- 1.7

D+ 1.5

D 1.3

D- 1.0

F 0

(2) Yksek lisans rencileri iin A, A-, B+, B, B- notlar dersin baarldn; C+, C, C-, D+, D ve D- notlar ise, bu Ynetmelikte belirlenmi arlkl not ortalamasna bal baar koullarnn salanm olmas durumunda, bu dersin baarlm olduunu gsterir. F notu baarsz renciler iin takdir edilir. F notu alm bir rencinin arlkl not ortalamas baar iin yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanr.

(3) Doktora/sanatta yeterlik rencileri iin A, A-, B+, B notlar dersin baarldn; B-, C+, C, C-, D+, D ve D- notlar ise, bu Ynetmelikte belirlenmi arlkl not ortalamasna bal baar koullarnn salanm olmas durumunda, bu dersin baarlm olduunu gsterir. F notu baarsz renciler iin takdir edilir. F notu alm bir rencinin arlkl not ortalamas baar iin yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanr.

aretler

MADDE 58 (1) rencilerin bir dersteki zel durumu aadaki harflerle iaretlenir:

a) BI (baarl): Kredisiz veya not ortalamalarna katlmayan bir dersten rencinin baarl olduunu,

b) BZ (baarsz): Kredisiz veya not ortalamasna katlmayan bir dersten rencinin baarsz olduunu,

c) EK (eksik): Bir eksiklik nedeni ile baarnn deerlendirilemediini,

) DZ (devamsz): rencinin devam koulunu yerine getirmediini; devamszlk iareti not ortalamalarnn hesaplanmasnda F notu olarak ilem grr,

d) MU (muaf): Bu Ynetmelie gre muafiyet tannm olduunu,

e) TK (tekrar): Baarszlk nedeni ile bir dersin tekrar edildiini,

f) Z (izinli): Bu Ynetmelie gre rencinin izin aldn,

g) TF (transfer): rencinin dier yksekretim kurumlarndan, dier bir enstitden veya yatay geile kabul edildii programa nceki programnda baarl olarak getirdii edeer derslerini,

) Z: zel renci olduunu

belirtir.

Eksik iaret uygulamas

MADDE 59 (1) renciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile baarnn deerlendirilememesi durumunda, retim eleman genel kabul gren mazeret nedenlerini gz nnde tutar ve renciden eksikliklerini tamamlamasn ister. Baar notlarnn ilan edilmesinden en ok iki hafta iinde eksikliin giderilerek sonucun baarya dnememesi durumunda EK iareti F notuna dnr.

Muaf iareti ve transfer iareti uygulamas

MADDE 60 (1) Enstitye kabul edilen rencilerin daha nce mezun olduklar bir lisans veya devam ettikleri lisansst programndan getirdikleri baar durumlarn gsteren cetveller (transkript) ilgili blm anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan deerlendirilir. Bu deerlendirmeler sonunda edeerlilikleri Enstit Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen dersler iin muafiyet hakk tannr.

(2) Muafiyet hakk tannm derslerden ve transfer derslerinden alnm baar notlar not ortalamalarnn hesabnda ileme katlmaz.

Tekrar iareti uygulamas

MADDE 61 (1) Derslerden F notu alarak baarsz olan rencilerle derslerden devamszlk nedeni ile baarsz olmu DZ iaretli renciler, bu dersleri ilk ald dnemde tekrarlamak zorundadr. Bu uygulama, bu Ynetmeliin 25 inci ve 26 nc maddelerine gre yaplr.

Baar notu dnm tablosu

MADDE 62 (1) niversitede uygulanacak, dier niversite veya kurumlara verilecek ve onlardan alnacak belgelerde baar notlarnn karl olan 100 tabanl puanlarn gsterilmesinde, Yksekretim Kurulunun 4lk Sistemdeki Notlarn 100lk Sistemdeki Karlklar esas da gz nnde tutulur.

Not ortalamalar ve hesaplanmas

MADDE 63 (1) renci leri Daire Bakanl her rencinin yaryl arlkl not ortalamas (YANO) ve genel arlkl not ortalamasn (GANO) srekli olarak takip eder.

(2) YANO, bir rencinin bir yarylda yazld derslerdeki baar notlarnn arlkl ortalamasdr.

(3) GANO, bir rencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geen yaryllarda yazld tm derslerdeki baar notlarnn arlkl ortalamasdr. Bu ortalamann hesaplanmasna ikinci yaryl baar notlar belli olduktan sonra balanr.

(4) Arlkl not ortalamasnn hesabnda nce her ders iin; o dersin kredisi ile rencinin o dersten ald baar notunun saysal edeeri arplr ve o dersin arl belirlenir. Ardndan ders arlklar toplanr, YANO toplam arlk ve GANO toplam arlk kmeleri ayr ayr belirlenir.

(5) YANO toplam arlk verisi, kmede yer alan derslerin yaryl kredi yk verisine blnerek rencinin YANOsu hesaplanr.

(6) GANO toplam arlk verisi, kmede yer alan derslerin toplam kredi yk verisine blnerek rencinin GANOsu hesaplanr.

(7) Ortalamalarn hesabnda rencinin yazlm olduu kredili dersler ve bu derslerden bu Ynetmeliin 57 nci maddesine gre alnm baar notlar ve saysal edeerleri gz nnde tutulur.

(8) GANO hesabna tekrar edilen derslerden alnm son baar notu katlr.

Baarl renciler

MADDE 64 (1) rencilerin baar durumlar YANO ve GANO ile izlenir.

(2) Yksek lisans programnda baarl olmak iin en az 2.50, doktora programnda ise en az 3.00 GANOya sahip olmak gerekir.

(3) Blm veya programlarn GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan renciler, niversite yksek onur rencisi olarak mezun olur ve niversitenin onur listesinde yer alrlar. Bu durum ayrca rencinin diplomasnda da belirtilir.

Ortalamas yetersiz renciler

MADDE 65 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen GANOsu yeterli olmayan rencilerin durumu danmanlar ve anabilim/anasanat bakanl tarafndan izlenir.

(2) Yksek lisans rencileri GANOsu en az 2.50 ye karana kadar, daha nce alm olduklar C+, C, C-, D+, D, D-, F notlu dersleri, F olanlardan balayarak tekrar ederler.

(3) Doktora/sanatta yeterlik rencileri GANOsu en az 3.00a karana kadar, daha nce alm olduklar B-, C+, C, C-, D+, D, D-, F notlu dersleri F olanlardan balayarak tekrar ederler.

Snav sonularnn ve baar notunun duyurulmas

MADDE 66 (1) Ksa sreli snav sonular, ara snav sonular ve yaryl sonu snav sonular dersin retim eleman tarafndan duyurulur.

(2) retim eleman; yaryl sonu snavndan en ge on i gn iinde takdir ettii baar notlarn bilgisayar ortamnda tamamlayarak, renci leri Dairesi Bakanlna teslim etmek zorundadr.

(3) Baar notlar renci leri Dairesi Bakanl tarafndan ilan edilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 67 (1) renciler bu Ynetmeliin 53 nc maddesinde saylan snavlarn sonularna, sonucun ilann takip eden be ign iinde Enstit Mdrlne bavurarak itiraz edebilirler.

(2) lgili anabilim/anasanat dal bakanl ve ilgili retim eleman yaplan itiraz aklk ve saydamlk anlay iinde ivedilikle ve maddi hata ynyle deerlendirir ve sonucu be ign iinde Enstit Mdrlne bildirir.

(3) lan edilerek kesinleen baar notlarna itiraz edilmez.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

zinler

MADDE 68 (1) rencilere; maddi zorluklar, yurtdnda eitim ve benzeri durumlar dolaysyla bir yla kadar izin verilebilir. Ancak bu mazeretlerinin belgelenmesi gerekir. Tutuklu olan rencilere izin verilmez.

(2) zin bavurular derslerin balamasn takip eden nc haftann son gnne kadar, ilgili anabilim/anasanat dal ba