9 Kasm 2010 SALI

Resm Gazete

Say : 27754

YNETMELK

Bingl niversitesinden:

BNGL NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM-RETM VE SINAV
Y
NETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bingl niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 16 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) rencinin reniminin ikinci ylndan itibaren, kayt olduu yaryl dersleri ile tekrarlamak zorunda olduu derslerden olmak ve haftada krk saatlik st snr amamak art ile programndaki derslerden almak istediklerini semesi gerekir. rencinin bu seimde, nceki yaryllarda devamsz ve baarsz olduu dersler ile hi almad derslere ncelik vermesi gerekir. Ancak, rencinin ilk defa ald derslerle, tekrarlama durumunda olup devam zorunluluu bulunan ve devam etmek istedii derslerin haftalk saatlerinin, ksmen de olsa akmamas gerekir. rencinin daha nce alp snavlarda baarsz olduu ve tekrar srasnda devam zorunluluu aranmayan dersler de haftada krk saatlik st snra dahildir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik, 20/9/2010 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Bingl niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/9/2009

27354