9 Kasım 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27754

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    5 Kasım 2010

  B.02.0.PPG.0.12-305-11958

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katılmak üzere; 9 Kasım 2010 tarihinde Nijerya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          5 Kasım 2010

      B.01.0.KKB.01-06-391-728

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 5/11/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-11958 sayılı yazınız.

             Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katılmak üzere, 9 Kasım 2010 tarihinde Nijerya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI